Tlačové správy

Späť Variant omikron potvrdený na Slovensku v troch prípadoch

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave v piatok večer (10.12.2021) potvrdili výskyt variantu omikron na území Slovenskej republiky. Zatiaľ ide o tri prípady. Osoby zareagovali na bezodkladnú výzvu ÚVZ SR, ktorý cez médiá opakovane žiadal, aby sa mu nahlásili ľudia, ktorí navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswaniti, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely.

Zároveň od prvého decembra 2021 platí vyhláška ÚVZ SR, ktorá osobám prichádzajúcim z týchto potenciálne rizikových krajín nariaďuje na Slovensku izoláciu bez ohľadu na očkovací status.

Tri osoby, u ktorých bol potvrdený variant omikron, navštívili viacero z vymenovaných rizikových krajín. Hranice Slovenska prekročili individuálnou dopravou a od príchodu na Slovensko boli od začiatku v domácej izolácii podľa pokynov hygienikov. Ochorenie tak nešírili ďalej, vzorky od členov spoločnej domácnosti budú sekvenované.

Osoby boli očkované dvoma dávkami vakcíny proti COVID-19 a u všetkých troch osôb sa objavili len mierne príznaky ochorenia.

Výskyt variantu omikron u očkovaných osôb prichádzajúcich z potenciálne rizikových krajín nie je prekvapivý. Osoby, ktoré aktívne navštevujú zahraničie, bývajú zaočkované vo vyššej miere, keďže im to značne uľahčuje cestovanie počas pandémie. Pozitivita na COVID-19 u ostatných osôb, ktoré zareagovali na výzvu ÚVZ SR a postupujú podľa platnej vyhlášky, sa však potvrdila zatiaľ len minimálne.

Aj v súvislosti so zaznamenaným výskytom variantu omikron na Slovensku a v iných európskych krajinách vysoko odporúčame obyvateľom čo najskôr sa zaočkovať proti COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Očkovaním si významne znížia riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Pozitívne vzorky od osôb, ktoré prišli z potenciálne rizikových krajín (vymenované vyššie), sú sekvenované prioritne. V sekvenovaní týchto vzoriek naďalej pokračujeme. Laboratóriá sekvenujú aj iné vzorky: od pozitívnych osôb prichádzajúcich zo zahraničia sa aj v minulosti aj teraz selektujú podľa vhodnosti na sekvenovanie. Tie, čo spĺňajú kritériá sa sekvenujú všetky. Ďalej sa selektujú a sekvenujú:

  • pozitívne vzorky od osôb, ktoré boli vakcinované druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19,
  • pozitívne vzorky od osôb, ktoré majú reinfekciu,
  • pozitívne vzorky od osôb s atypickým priebehom (ťažký priebeh, mladšie osoby),
  • pozitívne vzorky od kontaktov
  • náhodný výber pozitívnych vzoriek

Na Slovensku stále výrazne dominuje delta variant (napríklad v novembri bol „klasický delta variant“ potvrdený v 4030 vzorkách, subvariant delty AY.4.2. bol potvrdený v 27 vzorkách).

Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave, Martinské centrum pre biomedicínu (Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK).

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky