Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Zvýšenie kontroly vysledovateľnosti hovädzieho mäsa v zariadeniach spoločného stravovania/Upozornenie na hovädzie mäso z chorých zvierat v Poľsku

Hlavný hygienik SR Ján Mikas v záujme ochrany verejného zdravia v súvislosti s podozrením na spracúvanie mäsa z chorého hovädzieho dobytka v Poľsku, dáva do pozornosti všetkým prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania v Slovenskej republike, aby pri nákupe mäsa kládli dôraz na pôvod mäsa, t.j. odoberali mäso len zdravotne bezpečné od oficiálnych dodávateľov riadne registrovaných v databáze dodávateľov mäsa na slovenský trh.

V nadväznosti na vzniknuté informácie, s ohľadom na podozrenie na spracúvanie mäsa z chorého hovädzieho dobytka v Poľsku, hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR, aby zvýšili kontroly vysledovateľnosti hovädzieho mäsa v zariadeniach spoločného stravovania, a to najmä na priame dodávky mäsa z Poľska, ale i nakupované v predajniach mäsa. Rizikovejšie môžu byť pohraničné oblasti. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov v problematike deklarovania pôvodu hovädzieho mäsa alebo podozrenia na narušenú zdravotnú bezpečnosť mäsa, sa bude postupovať v súlade so zákonom o potravinách.

Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu pozorne monitoruje a je v kontakte so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR. Doposiaľ neboli obdržané žiadne oficiálne informácie od ŠVPS SR o dodaní inkriminovaného mäsa na trh v Slovenskej republike. Akonáhle takúto informáciu obdržíme, budeme prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania o tom informovať aj prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.