Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Základom pitného režimu majú byť nízko mineralizované vody

Súčasťou pitného režimu majú byť okrem pitnej vody aj prírodné minerálne vody. Viete ktorá je najvhodnejšia pre vás? Pred kúpou si pozorne prečítajte jej zloženie.

Prírodná minerálna voda je podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu a bola uznaná podľa tohto zákona.

Od pitnej vody sa prírodná minerálna voda odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.

Pite počas celého dňa

Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je individuálne, závisí od viacerých vonkajších i vnútorných faktorov, napríklad od veku, od pohlavia, od telesnej hmotnosti, ale i od telesnej aktivity, od zloženia a množstva stravy, od teploty ovzdušia i zdravotného stavu. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve.

Deti do jedného roka potrebujú približne 1 - 1,5 litra tekutín denne, deti od desiatich rokov a dospelí 2 - 2,5 litra tekutín denne. Počas horúčav alebo pri veľkej fyzickej záťaži sa príjem tekutín môže zvýšiť.

Každý potrebuje niečo iné

Balenú prírodnú minerálnu vodu môže na trh výrobca umiestňovať v pôvodnom stave, alebo po povolenej úprave – napríklad po filtrácii nestabilných zložiek, najmä zlúčenín železa a síry, alebo po čiastočnom či úplnom odstránení oxidu uhličitého. Úpravou sa však nesmú zmeniť fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie v jej základných zložkách.

Prírodné minerálne vody sa z hľadiska svojho pôvodu a množstva oxidu uhličitého delia a označujú na:

  • minerálne vody s prirodzeným obsahom prírodného oxidu uhličitého,
  • minerálne vody obohatené prírodným oxidom uhličitým,
  • minerálne vody sýtené,
  • minerálne vody s čiastočne odstráneným oxidom uhličitým.
Vodu s obsahom oxidu uhličitého by nemali piť dojčatá, deti a osoby trpiace na kardiovaskulárne ochorenia, na gastritídu alebo na vredové ochorenie žalúdka, ani diabetici so sklonom k acidóze.

Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok (RL) možno prírodné minerálne vody deliť na:

  • veľmi nízko mineralizované ( obsah RL do 50 mg/l),
  • nízko mineralizované (obsah RL 50 - 500 mg/l),
  • stredne mineralizované (obsah RL 500 – 1 500 mg/l),
  • vysoko mineralizované (obsah RL 1 500 – 5 000 mg/l),
  • veľmi vysoko mineralizované (obsah RL 5 000 – 15 000 mg/l),
  • soľanky (obsah RL nad 15 000 mg/l).
Základ pitného režimu majú tvoriť vody s obsahom RL 200 – 500 mg/l, teda nízko mineralizované. Vody s obsahom RL nad 500 mg/l nepite trvalo a vo väčších množstvách. Vody s vysokou mineralizáciou a s vyšším obsahom sodíka nie sú vhodné pre osoby s kardiovaskulárnym ochorením, ani pre dojčatá či pri príprave ich stravy. Voda s obsahom fluoridov nad 1,5 mg/l nie je vhodná na pravidelnú konzumáciu pre dojčatá a pre deti do siedmich rokov.

Balenú prírodnú minerálnu vodu nenechávajte vystavenú na priamom slnečnom žiarení, skladujte ju v čistých, tmavých a v dobre vetraných priestoroch. Ak je dlho vystavená vysokým teplotám, môžu sa v nej premnožiť prirodzene prítomné mikroorganizmy. Otvorenú balenú vodu spotrebujte čo najskôr, alebo ju uchovávajte v chlade. V dennom pitnom režime striedajte minerálne vody s pramenitými vodami alebo s pitnou vodou.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov a referát komunikačný ÚVZ SR