Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Naši odborníci poradia návštevníkom hudobného festivalu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je partnerom projektu Deň zodpovednosti v rámci hudobného festivalu Uprising 2019.

Odborní pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a Trenčín poskytnú festivalovým návštevníkom počas piatka a soboty 23. a 24. augusta 2019 na Zlatých pieskoch v Bratislave odborné poradenstvo o pôsobení alkoholu na organizmus a o možných zdravotných následkoch jeho nadmernej konzumácie. Upozorňovať budú i na dôsledky podceňovania účinku zvyškového alkoholu v krvi pri šoférovaní. 

V stánku RÚVZ budú k dispozícii edukačné materiály o škodlivosti alkoholu, záujemcovia si môžu vyskúšať chôdzu s okuliarmi simulujúcimi opitosť, zmerať si množstvo alkoholu v dychu, absolvovať kvíz s otázkami o jeho vplyve na organizmus a v sobotu dopoludnia aj test na zistenie zvyškového alkoholu v krvi. Jeho pôsobenie na organizmus podceňujú mnohí vodiči, pritom šoférovanie pod vplyvom alkoholu znižuje ostrosť zraku a zužuje videnie, čo vážne ohrozuje životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Alkohol spôsobuje nielen stratu sebakontroly, ale vedie aj k impulzívnejšiemu a riskantnejšiemu správaniu, k čomu sú náchylnejší mladí vodiči. Ako dlho koluje v krvi, závisí od mnohých faktorov.

Alkohol z jedného desaťstupňového piva odbúra muž s hmotnosťou 85 kg za viac ako dve hodiny, žena s hmotnosťou 60 kg však na odbúranie toho istého množstva potrebuje až štyri hodiny.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu a referát komunikačný ÚVZ SR