Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Na vianočných trhoch sme vykonali 731 kontrol, čo je o tretinu viac ako vlani

Hygienici vykonali počas tohtoročnej mimoriadnej kontroly vianočných trhov po celom Slovensku od 27.11. 2019 do 17.12.2019 celkovo 731 kontrol. V porovnaní s vlaňajškom je to o 170 kontrol viac. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR skontrolovali tento rok na vianočných trhoch 440 zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov - z toho najviac v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Nedostatky odhalili tento rok celkovo v 35 prevádzkach, čo predstavuje 7,9%. Hygienici našli pochybenia vo všetkých krajoch.

Počet skontrolovaných zariadení v jednotlivých krajoch SR

„Počas mimoriadnej kontroly vianočných trhov regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zistili menej závažné hygienické nedostatky. Vyhovujúca úroveň hygieny a rovnako aj technické zabezpečenie je výsledkom nielen každoročne sa opakujúcich kontrol s cieľom chrániť ľudí pred alimentárnymi nákazami, ale aj spolupráce s organizátormi vianočných trhov, ktorí sú zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva po celom Slovensku opakovane usmerňovaní vo veci dodržiavania hygienických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy. Hoci je mimoriadna kontrola vianočných trhov po celom Slovensku zo strany hygienikov ukončená, v bežných kontrolách budeme v jednotlivých mestách pokračovať počas celého trvania vianočných trhov,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Najvyššie percento zariadení so zistenými nedostatkami bolo počas tohtoročnej mimoriadnej celoslovenskej kontroly v Bratislavskom kraji – hygienici zistili nedostatky v 10 zariadeniach zo skontrolovaných 63, čo je 15,9 %. V Prešovskom a Žilinskom kraji zistili hygienici pochybenia zhodne len v jednom zariadení z približne 70 skontrolovaných, čo predstavuje 1,5 %.

RÚVZ v SR uložili za zistené nedostatky spolu 32 blokových pokút v celkovej sume 3191 eur. Zároveň začali 3 správne konania vo veci uloženia pokuty.

Počet zariadenáí so zistenými nedostatkami v jednotlivých krajoch

Najčastejšie nedostatky zistené v prevádzkach:

  • potraviny neznámeho pôvodu (napríklad kuracie mäso), hotové pokrmy bez nadobúdacích dokladov a bez uvedenia času dohotovenia a dodania (kačacie marinované mäso upečené, cesto na placky),
  • nedodržanie chladiaceho reťazca v prípade potravín vyžadujúcich chladiarenské skladovanie,
  • skladovanie potravín, polotovarov priamo na podlahe (napríklad čerstvé mäso priamo na podlahe v prepravke, kačacie marinované mäso upečené skladované priamo na zemi),
  • potraviny a suroviny určené na prípravu občerstvenia po dátume spotreby (mäsové prípravky, bryndza plnotučná, plesňový syr, kapustnica),
  • zamestnanci bez vhodného pracovného odevu a pokrývky hlavy, jeden zamestnanec fajčil cigaretu priamo v stánku,
  • v piatich prevádzkach nebola zabezpečená tečúca studená a teplá pitná voda na umývanie rúk zamestnancov, prípadne aj na umývanie pracovného náradia,
  • nepreukázanie sa dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologickej závažnej činnosti u 5 zamestnancov,
  • v troch prípadoch nebolo predložené právoplatné rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov do prevádzky a schválenia prevádzkového poriadku.

Čo sa z odobratých vzoriek pokrmov zistilo v laboratóriách

Z odobratých a mikrobiologicky vyšetrených 83 vzoriek hotových pokrmoch na vianočných trhoch nevyhoveli 4 vzorky. Išlo o slaninový podplamenník na vianočných trhoch v Nitre a kurací špíz na vianočných trhoch v  Košiciach, ktoré nevyhoveli pre prekročenie počtu koliformných baktérií. V dvoch pokrmoch rýchleho občerstvenia na vianočných trhoch v Nových Zámkoch – pečenej jaternici a bravčovej cigánskej – bol prekročený povolený limit koagulázopozitívnych stafylokokov.