Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Linka pomáha fajčiarom už tri roky

Na Slovensku funguje tretí rok, od mája 2016, Linka pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722. Od začiatku jej pôsobenia poskytli odborní pracovníci rady a pomoc takmer 2200 volajúcim.

V rámci rozhovoru ponúknu klientom okrem prvotných informácií a akútnej pomoci aj možnosť navštíviť poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Prevádzku zabezpečujú štandardne v dvojtýždenných intervaloch podľa vopred naplánovaného harmonogramu, pričom prevádzka telefonickej linky je v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Linku pomoci počas jej existencie kontaktovali viac muži (70 %) ako ženy, priemerný vek volajúcich bol 34 rokov, volal už aj dvanásťročný chlapec. Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

Špecializované poradne na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ v Slovenskej republike:

  • Banskobystrický kraj: BB, LC, VK, ZV
  • Žilinský kraj: LM, MT, ZA
  • Trenčiansky kraj: TN. PB, PD
  • Trnavský kraj: TT, GA, SE
  • Nitriansky kraj: KN, LV, NR
  • Prešovský kraj: SL, PP, PO, VT
  • Košický kraj: TV, RV, SNV, KE