Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Kontroly mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania v SR naďalej intenzívne pokračujú

Hlavný hygienik SR dňa 23.3.2017 vyzval prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, aby z preventívnych dôvodov vzhľadom na situáciu spojenú s podvodom s brazílskym mäsom pozastavili používanie tohto mäsa a v prípade, že takýmto mäsom disponujú, aby kontaktovali regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Od 23.3. do 12.4.2017 vykonali pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR spolu 4 920 kontrol v 4 671 zariadeniach spoločného stravovania, pričom v 982 zariadeniach bolo zistené mäso, resp. mäsové výrobky pôvodom z Brazílie. Najčastejšie sa jednalo o mrazené solené kuracie prsia bez kosti a kože a kuracie pečienky hlboko zmrazené a kuracie rezne hlbokomrazené - v celkovom množstve 28 253 kg. Zároveň 1 367 zariadení spoločného stravovania bolo kontaktovaných telefonicky, prípadne emailom.

Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva bolo odobratých 80 vzoriek a vykonaných 308 laboratórnych vyšetrení na kontrolu brazílskeho mäsa.

V 3 vzorkách mäsa pôvodom z Brazílie odobraných v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu bola vykonaná sérotypizácia v Národnom referenčnom centre pre salmonelózy na ÚVZ SR a bola potvrdená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Salmonella Heidelberg.

Naše zistenia boli zároveň hlásené do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF - systém, ktorý riadi a organizuje Európska komisia ako formu rýchlej informovanosti Členských štátov o oznamovaní priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív). Ide o nasledovné zistenia:

  1. mrazené kuracie prsia, solené, bez kosti a kože, COOPAVEL, 2 kg, dát. spotreby: 9/3/2018, dodávateľ: toho času prebiehajú šetrenia týkajúce sa dodávateľa, pôvod: Brazília, výrobca: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MATADOURO FRIGORÍFICO, identifikačné číslo: BRASIL BR 3887,
  2. mrazené kuracie prsia, solené, bez kosti a kože, COOPAVEL, dát. spotreby: 3/3/2018, dodávateľ: FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, pôvod: Brazília, výrobca: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MATADOURO FRIGORÍFICO, identifikačné číslo: BRASIL BR 3887,
  3. mrazené kuracie prsia, solené, bez kosti a kože, COOPAVEL, dát. spotreby: 3/8/2018, dodávateľ: MIRKOM s.r.o., Hlavná 8/14, Marcelová – Krátke Kesy, pôvod: Brazília, výrobca: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MATADOURO FRIGORÍFICO, identifikačné číslo: BRASIL BR 3887.

maso z brazílie foto 1

maso z brazílie foto 2

Zároveň v 1 vzorke mäsa pôvodom z Brazílie odobranom v zariadení spoločného stravovania na laboratórnu analýzu bola vykonaná sérotypizácia v Národnom referenčnom centre pre salmonelózy na ÚVZ SR a bola potvrdená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Salmonella Minnesota. Toto naše zistenie bolo zároveň hlásené do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF). Išlo o mäso dodané do zariadenia spoločného stravovania od oficiálneho dodávateľa v Slovenskej republike:

  1. mrazené kuracie prsia, solené, BELLAVES - Kuracie rezne solené, hlbokomrazený hydinový prípravok, dát. spotreby: 10/05/2018, dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, pôvod: Brazília, výrobca: GONCALVES & TORTOLA S/A , MATADOURO DE AVES E COELHOS-ESTRADA Maringá - Lote 152, BR 4166, identifikačné číslo: BRASIL BR 4166.

maso z brazílie foto 3

V ďalších 4 vzorkách mäsa pôvodom z Brazílie odobraných v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu bola vykonaná sérotypizácia v Národnom referenčnom centre pre salmonelózy na ÚVZ SR a dnes bola potvrdená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Salmonella Heidelberg.

Išlo o mrazené kuracie prsia solené bez kosti a kože a kuracie pečienky hlbokozmrazené (hydinové droby), pôvodom z Brazílie.

Prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, v ktorých bolo zistené mäso s prítomnosťou salmonely uložili príslušné RÚVZ v SR opatrenia okamžitého stiahnutia vyššie uvedených druhov mäsa z použitia na prípravu pokrmov.

Mimoriadne kontroly v zariadeniach spoločného stravovania zamerané na overovanie zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov používaných na prípravu konečných pokrmov budú prebiehať aj naďalej. V prípade zistenia alebo podozrenia na porušovanie požiadaviek platnej legislatívy sú okamžite prijaté potrebné opatrenia – t.j. pozastavenie používania mäsa na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania – a to až do doby preukázania ich zdravotnej neškodnosti.

Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie všeobecných hygienických zásad pri kulinárskom spracovávaní mäsa, vzhľadom na to, že ide o živočíšnu potravinu, ktorá je vo všeobecnosti rizikovejšia z pohľadu vhodného prostredia pre rast a pomnožovanie mikroorganizmov v porovnaní s ostatnými potravinami, že je potrebné dodržiavať zásady hygieny, zabrániť kríženiu pracovných plôch, použitého náradia pri spracovaní surového mäsa a dodržiavanie správnej teploty pri tepelnom opracovaní mäsa do pokrmu.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky