Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Slovenskej republike k 25.04.2019

Ochorenia na osýpky sú v roku 2019 hlásené najmä z Prešovského a Košického kraja. Od začiatku tohto roka do 25.04.2019 tam epidemiológovia celkovo zaznamenali 232 potvrdených a pravdepodobných prípadov osýpok. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR početnejší výskyt osýpok v iných krajoch Slovenska aktuálne neevidujú.

Epidemiológovia na východe Slovenska nepretržite vykonávajú epidemiologické vyšetrovanie a prijímajú protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia osýpok v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi. Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými a neúplne očkovanými skupinami obyvateľstva. Ďalšie šírenie ochorenia na osýpky vzhľadom na charakter nákazy a vzhľadom na súčasný početný výskyt osýpok preto nemožno vylúčiť.

V okrese Vranov nad Topľou (Prešovský kraj) začali prípady osýpok pribúdať od začiatku marca tohto roka. Prameň pôvodcu nákazy je v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Michalovce, v ktorom od začiatku roka epidemiológovia zaznamenali 4 prípady osýpok. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou eviduje od 04.03.2019 do 25.04.2019 ochorenia u 117 ľudí, zväčša ide o detskú populáciu. Najviac ochorení epidemiológovia zaznamenali v obci Sačurov, Kamenná Poruba, Čaklov.

V okrese Trebišov (Košický kraj) je od začiatku tohto roka do 25.04.2019 hlásených 56 prípadov ochorení (potvrdené, pravdepodobné). Výskyt osýpok pretrváva v okrese Trebišov od septembra 2018, prípady tam začali pribúdať vzhľadom na prirodzenú migráciu obyvateľstva. Na osýpky ochorelo od septembra 2018 do 25.04.2019 celkovo 152 osôb. Najviac ochorení Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove zaznamenal v meste Trebišov a Sečovce, väčší počet prípadov bol zaznamenaný aj v obci Parchovany. Veľká časť ochorení sa vyskytla u detskej populácie.

V Košickom kraji sa okrem okresu Trebišov vyskytujú osýpky aj v košických okresoch. Ochorenia v nich začali pribúdať od začiatku februára tohto roka. Prameň pôvodcu nákazy je v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Trebišov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach zaznamenal od 08.02.2019 do 25.04.2019 celkovo 55 ochorení na osýpky. Ochorenie sa vyskytlo najmä u detskej populácie.