Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch

Na Slovensku aktuálne nezaznamenávame výskyt nových prípadov ochorení na osýpky. Posledný výskyt osýpok v SR hlásil tento rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 26.08.2019 v okrese Sobrance. Epidémie uvedeného infekčného ochorenia trápia susedné štáty, najmä Českú republiku, Poľsko, Rakúsko a Ukrajinu.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike naďalej venujú zvýšenú pozornosť výskytu osýpok na našom uzemí i v okolitých krajinách a neustále sledujú epidemiologickú situáciu. Berúc do úvahy zvýšený pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike, nemožno vylúčiť zavlečenie osýpok na naše územie. Príkladom ich zánosu na Slovensko sú epidémie osýpok v roku 2018 a 2019 na východe SR - osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v okrese Michalovce s tým, že pôvodne išlo o tri importované prípady.

„Z dôvodu možného importu osýpok z okolitých krajín je potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých,  aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze, mysleli aj na toto závažné prenosné ochorenie. Zároveň zdôrazňujeme, že ak dôjde k výskytu osýpok v SR, budeme bezodkladne prijímať všetky potrebné protiepidemické opatrenia, aby sme zabránili šíreniu tohto závažného infekčného ochorenia,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Jedinou špecifickou prevenciou proti osýpkam je očkovanie

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Rýchlo sa šíria vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašlaní a kýchaní. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Prakticky každý bez imunity proti osýpkam po kontakte s chorým ochorie.

„Vzhľadom k tomu, že osýpky sú vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, jedinou špecifickou prevenciou proti osýpkam je očkovanie v rámci pravidelného povinného očkovania. Kľúčové je predovšetkým očkovanie u malých detí, u ktorých môže očkovanie zabrániť vzniku závažných komplikácií tohto ochorenia, ako je zápal pľúc alebo zápal mozgu, pričom v prípade prekonania ochorenia je tu riziko trvalých zdravotných následkov,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Hlavný hygienik SR rovnako dáva do pozornosti informáciu, že každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je kompletne očkovaná dvoma dávkami očkovacej látky proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.

Výskyt osýpok v SR a susediacich štátoch v roku 2019

  • Slovenská republika:  334 prípadov osýpok
  • Česká republika: 588 prípadov osýpok
  • Poľsko: 1 359 prípadov osýpok
  • Maďarsko: 23 prípadov osýpok
  • Rakúsko: 143 prípadov osýpok
  • Ukrajina: 5 6430 prípadov osýpok

Aktuálna zaočkovanosť proti osýpkam v SR k 31.08.2018

  • Celoslovenská zaočkovanosť v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v 15. -18. mesiaca života dosiahla k 31. 8. 2018 úroveň 95,2 % v ročníku narodenia 2016 a 96,1 % v ročníku narodenia 2015.
  • Zaočkovanosť na úrovni krajov: Potrebná 95-percentná hranica zaočkovanosti na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam nebola dosiahnutá v ročníku narodenia 2016 v Bratislavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji a v ročníku narodenia 2015 v Bratislavskom a v Trenčianskom kraji.
  • Na okresnej úrovni hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahlo 28 okresov Slovenska v ročníku narodenia 2016 a 19 okresov v ročníku narodenia 2015 v rámci základného očkovania detskej populácie proti osýpkam, mumpsu a ružienke.