Tlačové správy

Späť ÚVZ SR: 4. marec - Svetový deň obezity 2021

Nadbytočná hmotnosť je vážny a rozšírený problém, ktorý sa dotýka viac než tretiny slovenskej populácie. Vplyv nadváhy a obezity na organizmus pritom nemožno podceňovať. Ide o jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov, ktoré zásadne zhoršujú celkový zdravotný stav človeka.

V dôsledku obezity narastá riziko vzniku ďalších ochorení, ktoré významne znižujú kvalitu či dĺžku života jednotlivcov. Spomenúť možno diabetes mellitus 2. typu, hypertenziu, náhlu mozgovú príhodu alebo rôzne nádorové ochorenia.

Práve z týchto dôvodov je obezita jednou z kľúčových oblastí, ktorej venujú pozornosť zdravotníci na celom svete - vrátane Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré prevádzkujú poradne zdravia pre občanov.

Povedomie o základných príčinách vzniku obezity, spôsoboch prevencie a liečby zvyšujeme aj prostredníctvom Svetového dňa obezity, ktorý tento rok pripadá na štvrtok 4. marca.

Výskyt obezity na Slovensku

Prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva sme aj v roku 2019 realizovali prieskum „Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov Slovenskej republiky“. Vykonával sa na celom území Slovenska pričom výskumnú vzorku tvorilo 3744 respondentov vo veku od 15 rokov.

Na základe BMI sme zaznamenali výskyt nadváhy (BMI: 25,0 - 29,9) u 35,6 %. 

 • Obezita I. stupňa (BMI: 30,0 - 34,9) sa vyskytla u 12,2 % respondentov,
 • obezita II. stupňa (BMI: 35,0 - 39,9) u 2,3 % respondentov,
 • obezita III. stupňa (BMI: 40 a viac) u 0,4 % respondentov.

Aj v medzinárodných štatistikách figuruje Slovensko medzi krajinami, ktoré majú relatívne vysoký výskyt obezity. Napríklad v rebríčku výskytu obezity a nadváhy v krajinách európskeho regiónu (WHO, 2013) sa umiestňujeme v prvej tretine rebríčku štátov s najvyššou prevalenciou.

graf prevalencia obezity

Graf prevalencie obezity a nadváhy krajín Európskeho regiónu z dokumentu WHO Nutrition, Physical Activity and Obesity z roku 2013

Nadbytočná hmotnosť ohrozuje dospelých, ale aj deti. Podľa údajov WHO bola prevalencia nadváhy u detí vo veku 5 – 19 rokov v roku 2016 v Slovenskej republike na úrovni 23,3%.

Pre porovnanie uvádzame aj prevalenciu nadváhy u 5 – 19 ročných v susedných štátoch:

 • Česká republika: 27,5%
 • Maďarská republika: 28,4%
 • Poľská republika: 25,7%
 • Rakúsko: 26,5%
 • Ukrajina: 21,4%

Faktory zvyšujúce výskyt obezity

Medzi rizikové faktory vzniku obezity patria napríklad: fyzická inaktivita, sedavý spôsob života, nesprávne, nezdravé a nepravidelné stravovanie, nedostatočný spánok, stres. Ďalej sa môžu na vzniku obezity podieľať environmentálne a socioekonomické faktory, genetická predispozícia či hormonálne poruchy alebo iné metabolické faktory.

Pri znižovaní nadbytočnej hmotnosti je vhodné začať úpravou životosprávy. Ako prvé praktické kroky v oblasti zdravej vyváženej stravy odporúčame konzumovať päť porcií zeleniny a ovocia denne, vyhýbať sa jedlám vyprážaným, fast foodom, koláčom a údeninám, taktiež sa vyhýbať sladeným nápojom a jedlám, ktoré majú vysoký obsah cukrov.

Dôležitá je aj dostatočná pohybová aktivita. Fyzickú aktivitu možno zvýšiť napríklad tým, že vymeníte cestu autom za bicykel, alebo používaním schodov namiesto výťahu.

Ako rozpoznať obezitu či nadváhu

Výskyt obezity a nadváhy možno u jednotlivcov hodnotiť pomocou trojice parametrov:

 1. BMI index = Body mass index

BMI = hmotnosť (kg) / výška2 (m)

BMI je možné vypočítať tak, že telesnú hmotnosť (v kg) vydelíme druhou mocninou telesnej výšky (v metroch). Podľa hodnoty, ktorá nám vyšla, vieme zistiť, či máme normálnu hmotnosť, alebo trpíme podváhou, nadváhou alebo až obezitou.

obrázok - tabuľka kategórie obezity

Zdroj: v súlade s WHO spracoval odbor podpory zdravia ÚVZ SR

 1. Obvod pása

Obvodom pása vieme určiť množstvo abdominálneho tuku. O obezite hovoríme, ak hodnota obvodu pásu presiahne u mužov 94 cm a u netehotných žien 80 cm. Za nadmernú hodnotu obvodu pása považujeme u mužov hodnotu nad 102 cm a u žien viac ako 88 cm.

 1. WHR index

WHR index vypočítame ako pomer obvodu pása (cm) a obvodu bokov (cm). Za normálnu hodnotu považujeme výsledok v rozmedzí 0,7 – 1,0. O obezite hovoríme vtedy, ak je hodnota u mužov vyššia ako 1,0 a u žien vyššia ako 0,8.

obrázok - tabuľka hodnotenie obezity

Obrázok: Hodnotenie nadváhy a obezity; Zdroj: FÁBRYOVÁ, Ľ. a kol. 2019. Prečo treba liečiť obezitu. Bratislava: RAABE, 2019. 50 s. ISBN 978-80-8140-370-5.

Vypracoval odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.