Tlačové správy

Späť Upozornenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) bolo upozornené na činnosť spoločnosti Choice One, s. r. o. prevádzkujúcej portál www.narodnyzdravotnyregister.sk, ako aj na skutočnosť, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú praktikami uvedenej spoločnosti uvádzaní do omylu.

Podľa informácií, ktorými disponuje NCZI, táto spoločnosť kontaktuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pod názvom Národný zdravotný register zbiera údaje o poskytovateľoch, ktoré následne zverejňuje na portáli  www.narodnyzdravotnyregister.sk, pričom uvedenú službu SPOPLATŇUJE.

Národné centrum zdravotníckych informácií sa dištancuje od obsahu portálu www.narodnyzdravotnyregister.sk ako aj od praktík menovanej  spoločnosti, ktorá ho prevádzkuje. Portál, ako aj spomínané služby spoločnosti nijakým spôsobom nesúvisia s činnosťou NCZI, ktoré vedie Národné zdravotné registre  a Národné zdravotnícke administratívne registre v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NCZI zároveň informuje, že táto problematika bola konzultovaná s Ministerstvom zdravotníctva SR ako zriaďovateľom NCZI. V súčasnosti NCZI zvažuje možnosti preverenia konania prevádzkovateľa tejto domény a prípadné ďalšie kroky.