Tlačové správy

Späť Udržujte deti aktívne aj počas jesene: pohyb prináša mnohé zdravotné benefity

Zabezpečte deťom primeranú pohybovú aktivitu počas jesene i ďalších mesiacov, pretože podporuje zdravý vývin, psychickú pohodu a zlepšuje náladu.
Odborníčky v oblasti podpory zdravia z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici (RÚVZ PB) a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave (RÚVZ BA) prinášajú tipy, ako deti motivovať a viesť k pohybu. Zároveň vysvetľujú, prečo je pohyb dôležitý a akým ochoreniam môžeme vďaka nemu predchádzať.

„Fyzická aktivita a pravidelný pohyb zabezpečujú správne držanie tela a udržujú plný rozsah pohybu kĺbov. Ak sa deti pravidelne hýbu a sú primerane aktívne, podporujú aj svoje psychické zdravie, pretože pri športe sa uvoľňujú endorfíny. Navyše, školáci budú na vyučovaní viac sústredení a budú mať väčšiu chuť rozmýšľať a učiť sa,“ tvrdia Mgr. Otília Ftáčková a Mgr. Katarína Žiačková z Odboru hygieny detí a mládeže z RÚVZ PB.

Deti s príchodom jesene trávia väčšinu času v domácom prostredí, preto odporúčame motivovať ich k pohybu najmä v exteriéri. „V jesenných mesiacoch začleňte fyzickú aktivitu do života dieťaťa napríklad krátkymi prechádzkami spojenými so zbieraním farebných opadaných listov alebo jesenných plodov, ktoré neskôr môžu deti využiť pri vytváraní rôznych dekorácií,” uviedla Mgr. Zuzana Klinčáková, vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ BA. Pri menších deťoch sú vhodné aj hravé aktivity v prírode, ktoré môže spoločne vykonávať celá rodina - napríklad šantivý slalom medzi stromami, skok cez pne alebo aj obľúbené stavanie domčekov pre škriatkov.

 

Naplánujte deťom aktivity:


Exteriér

 • prechádzky v prírode
 • nenáročná turistika
 • bicyklovanie, korčuľovanie
 • loptové hry a športy
 • a iné

Interiér (za nepriaznivého počasia)

 • športové krúžky
 • loptové hry
 • gymnastika
 • tanec
 • skok cez švihadlo
 • aktivity na lezeckej stene
 • plávanie
 • chodiť pešo po schodoch (skvelou motiváciou je súťaž, kto bude prvý)
 • a iné

Odporúčame rodičom, aby sa venovali pohybu s deťmi za každého počasia.
Prispôsobujte pohyb veku a zdatnosti dieťaťa.
Ak nešportujete, odporúčame zveriť deti do rúk profesionálov, ktorí deťom pripravia vhodnú pohybovú aktivitu a dohliadnu na správne pohyby, respektíve vykonávanie cvikov.

 

6 odporúčaní pre zdravý pohyb detí

 

 • Zaradiť fyzickú aktivitu do každodenných činností (primeranú veku dieťaťa, s ohľadom na denný režim dieťaťa),
 • pobyt vonku najmenej dve hodiny denne, hýbať sa aspoň 60 minút denne,
 • podporovať deti v obľúbených pohybových aktivitách,
 • zapojenie rodičov do spoločných aktivít s deťmi,
 • prispôsobiť pohybu aj počasiu vhodné oblečenie a obuv,
 • preferovať radšej malé dávky fyzickej aktivity; systematicky, nie nárazovo.

Máte neaktívne dieťa?

 • dlhodobo sa vyhýba fyzickej aktivite,
 • nebavia ho rodinné výlety, vychádzky ani bicyklovanie.

Radí doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA - zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže:

 • Veku primeraným spôsobom sa porozprávajte s dieťaťom o význame športu pre jeho zdravie, aby pochopilo, že pravidelná, ale aj občasná pohybová aktivita má preň význam.
 • U starších detí je možnosť prihlásiť ich do rôznych pohybových krúžkov, ktoré budú pre ne aj zábavou.
 • Dieťa sa môže športu venovať v športovom klube, ale aj rekreačne v kruhu rodiny či súrodencov. Dôležité je, aby mu to robilo radosť.

 

Pohybom k lepšiemu zdraviu


S pohybom radíme začať už v ranom detstve, aby sa pre deti stal rutinou a súčasťou ich každodenného života. Akákoľvek fyzická aktivita, či už deti strávia čas vonku, alebo sa zabavia na pohybovom krúžku, prináša zdravotné benefity.

 • Rozvíja ich kognitívne funkcie, pozitívne ovplyvňuje myslenie a učenie

„Pohyb je pre deti z pohľadu fyziologických potrieb dôležitý. Všeobecne prispieva k prekrveniu orgánov, tým aj centrálnej nervovej sústavy, zvyšuje prísun kyslíka do mozgu, čo má v konečnom dôsledku vplyv na zlepšenie kvality učenia a zapamätávanie si nového učiva,“ vysvetľuje zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže, docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA.

 • Podporuje ich zdravý rast, vývoj kostí a posilňuje svalstvo

Ako hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA., vďaka pravidelnému pohybu sa zvyšuje pružnosť a pevnosť väzov a úponových šliach. Zväčšuje sa počet a objem kolagénových vlákien, zväčšuje sa ohybnosť kĺbov a svalová sila, vytrvalosť a svalové napätie. Zmnožujú sa vlásočnice - malé koncové cievy, aktivizujú sa vnútrobunkové energetické štruktúry a enzýmy v kostrových svaloch, v dôsledku čoho si kĺby udržujú optimálnu výživu a pružnosť vďaka bezbolestnému pohybu.

 • Ovplyvňuje ich psychickú pohodu

„Aktívny životný štýl spojený s optimálnou fyzickou aktivitou znižuje stres, smútok alebo naopak agresivitu a zlepšuje samotnú psychickú pohodu. Vhodný pohyb u detí zlepšuje aj kvalitu ich spánku, “ zdôrazňuje docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA.

Podobne aj Mgr. Zuzana Klinčáková, vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ BA, označuje pohyb za významný faktor v boji proti psychickému stresu. „Pravidelne športujúce deti sú vitálnejšie, sebavedomejšie, a tým sa u nich redukuje výskyt pocitu úzkosti. Vďaka športu si deti vytvoria návyky k zdravšiemu životnému štýlu a pocit zodpovednosti za vlastné zdravie. Deti nevyhnutne potrebujú kompenzovať čas strávený sedavou aktivitou,” hovorí odborníčka.
 

Pravidelný pohyb ako prevencia pred ochoreniami

„Pravidelný pohyb je dôležitý v prevencii mnohých chronických neinfekčných ochorení, najmä diabetu, kardiovaskulárnych ochorení, osteoporózy a obezity. Osobitne dôležitá je pravidelná telesná aktivita v detstve a v mladom veku, pretože vtedy sa vytvára celoživotný návyk,” vysvetľuje Mgr. Zuzana Klinčáková, vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ BA.

Zaradiť pohyb do života detí sa naozaj oplatí. Vedúca Odboru hygieny detí a mládeže MUDr. Hana Janechová pripomína, že pohyb priaznivo vplýva napríklad na:

 • Srdce a pľúca

„Pravidelná a vhodná pohybová aktivita priaznivo vplýva na fungovanie srdcovo - cievneho systému, a taktiež na využiteľnosť kyslíka v kostrových svaloch. Pravidelný pohyb znižuje tepovú frekvenciu v pokoji a aj pri cvičení strednej a vyššej intenzity. Pravidelné cvičenie prispieva k stabilizácii krvného tlaku už v detskom a dorastovom veku a mierne znižuje systolický aj diastolický krvný tlak u ľudí s normálnym aj zvýšeným krvným tlakom,” vysvetľuje MUDr. Hana Janechová.

Pohyb má význam aj pre dýchaciu sústavu. Podľa odborníčky H. Janechovej, deti, ktoré pravidelne športujú, disponujú lepšou pohyblivosťou bránice, majú kvalitnejšiu mechaniku dýchania a tiež lepšie zásobovanie tkanív kyslíkom. „Ako pri maximálnej záťaži, tak pri bežnom pohybovaní si udržujú nižšiu dychovú frekvenciu a mávajú vyššiu vitálnu kapacitu pľúc,“ dodáva.

 • Cholesterol a cukor v krvi

Podľa MUDr. Hany Janechovej má pohyb vplyv na chemické pochody v krvi, v dôsledku čoho sa znižuje usadzovanie cholesterolu v cievach a klesá riziko vzniku aterosklerózy. Tiež redukuje koncentráciu inzulínu, zvyšuje citlivosť svalových buniek na inzulín, stabilizuje sacharidový metabolizmus a zlepšuje glukózovú toleranciu, čím predchádza vzniku cukrovky.

 

Športy a pohybové aktivity vhodné pre deti


Deti by mali byť aktívne počas celého dňa, zhodujú sa MUDr. Hana Janechová a docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA. „V škole by mali mať pohyb najmä na hodinách telesnej výchovy a mimo školy sú vhodné športové krúžky alebo individuálne zvolené činnosti ako prechádzky alebo športové hry s priateľmi. Deti môžu byť aktívne v interiéri, kde je však pohyb obmedzený na menšie plochy. Naopak, energiu si môžu vybiť vonku, kde majú možnosť využiť väčšiu plochu na pohyb. Pre deti sú vhodné športové aktivity na ihriskách, napríklad behanie, prípadne futbal alebo gymnastika,“ približujú odborníčky.

 

Tipy na pohybové aktivity v závislosti od veku:

Deti predškolského veku:

 • pohybové hry (napríklad dospelý vysloví rôzne typy farieb a deti robia kroky dopredu, dozadu, doľava, doprava - podľa toho, o aký typ farby ide),
 • hod loptičkou či kruhom na cieľ, jazda na trojkolke alebo bicykli, základy plávania, detské naháňačky,
 • deti trávia väčšinu času vonku, kde je vhodné podporovať vychádzky alebo prirodzené cvičenia na ihriskách,
 • dychové a príležitostné relaxačné cvičenia.


Školáci na 1. stupni ZŠ:

 • do hier sa môže zapojiť hudba, na ktorú žiaci reagujú rovnakými pohybmi,
 • skupinové športové hry ako hádzaná, floorbal, futbal, volejbal alebo tanec a korčuľovanie,
 • využitie školských prestávok na pohybovú aktivitu na ihrisku alebo na priestranných chodbách.


Školáci na 2. stupni ZŠ:

 • psychomotorické hry, atletické disciplíny, jednoduché cvičenia na náradiach, gymnastické prvky, loptové a iné závodné hry,
 • kolektívne hry ako hádzaná, floorbal, futbal,
 • beh, skákanie cez švihadlo alebo preskakovanie cez prekážky,
 • vhodná je účasť na pohybovo zameraných krúžkoch, napríklad turistický, tanečný alebo akýkoľvek športový krúžok.

Adolescenti:

 • vohybová aktivita v športovom klube,
 • voľnočasové aktivity, aeróbna telesná aktivita ako rýchla chôdza, beh, gymnastika, plávanie, bicyklovanie, bojové umenia, tenis, lyžovanie,
 • prechádzky, športové hry s priateľmi, ale aj domáce práce, práce na záhrade, či venčenie psa.

„Pri výbere športu pre dieťa pochopiteľne neexistuje jednotné meradlo, každý šport je založený na inom pohybovom aj motorickom základe. Podľa toho, ako sa dieťa odmalička vyvíja a aké prejavuje pohybové sklony, mu následne treba vybrať šport,“ odporúča docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA., s tým, že je dôležité dohliadať na správny pohyb a vykonanie cvikov pri športe.

Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici