Tlačové správy

Späť Tlačová správa k Európskemu imunizačnému týždňu 2016

logo EIW 2016

Od roku 2005 je Európsky imunizačný týždeň (EIW) symbolom zvýšenej aktivity odborníkov, ktorých úsilie je zamerané na  zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o prevencii prenosných ochorení očkovaním, čím prispievajú k udržaniu dynamiky v boji
proti týmto ochoreniam. Každoročne zainteresované strany v európskom regióne i vo svete spoja svoje sily, aby pod heslom  Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“, zdôraznili dôležitosť očkovania - najefektívnejšieho spôsobu prevencie prenosných ochorení.  

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO/EUROPE) vyhlásil 11. ročník EIW, ktorý bude prebiehať v dňoch od 24. do 30. apríla 2016. Témou ročníka je „CLOSE THE IMMUNIZATION GAP“ / „VYPLŇME MEDZERU V IMUNIZÁCII“. 

Kampaň bude zameraná na výzvy k ďalšiemu úsiliu o elimináciu osýpok a ružienky. Zvyšovanie povedomia o význame očkovania je naďalej potrebné na riešenie zostávajúcich problémov v rámci prevencie týchto ochorení.  

Na Slovensku sa budú v súvislosti s EIW realizovať aktivity pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky a Kancelárie WHO na Slovensku. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Do realizácie EIW bude zapojených všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. ÚVZ SR vyhodnotí realizované aktivity a zašle informáciu do WHO/EUROPE spolu s fotodokumentáciou.