Tlačové správy

Späť Svetový deň vody 2022: Využite poradenstvo či analýzy vôd na vybraných úradoch verejného zdravotníctva

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR majú pre verejnosť pripravené aktivity v rámci blížiaceho sa Svetového dňa vody (22.3.2022). Počas stanovených termínov budú zapojené úrady poskytovať v prvom rade odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody. Na vybraných regionálnych úradoch budú tiež k dispozícii bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať minimálne 1- až 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2022:

Odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody:

Banská Bystrica

 • Banská Bystrica
 • Brezno

celoročne, 8:00 - 15:00
048/4367 785 (spojovateľ)

Bardejov
Bardejov
21. – 22. 3. 2022, 7:30 - 14:00
054/48 80 710, 054/48 80 711, 054/48 80 723

Bratislava

 • Bratislava
 • Malacky
 • Senec
 • Pezinok

22.3.2022, 8:00 - 11:30
0917 426 201, 0917 426 008

Čadca

 • Čadca
 • Kysucké Nové Mesto

22. 3. 2022, 8:00 – 11:00
Osobné poradenstvo: Palárikova 1156, Čadca
041/430 26 51, 041/430 26 52

Dolný Kubín

 • Dolný Kubín
 • Tvrdošín
 • Námestovo

22.3.2022, 8:00 - 13:00
043/550 48 22, 0915 468 180

Dunajská Streda

21.3.2022, 9:00 - 15:00
Veľkoblahovská č.1067/30, Dunajská Streda
031/ 59 112 36, 031/ 59 112 37, 031/ 59 112 65
ds.hzp@uvzsr.sk

Galanta

celoročne 8:00 - 14:00
031/78 33 323 až 031/78 33 326

Humenné

 • Humenné
 • Medzilaborce
 • Snina

celoročne 8:00 - 15:00
057/775 50 45
hn.hzp@uvzsr.sk

Komárno

21. 3. 2023 8:00 – 14:00
Mederčská 39, Komárno

Košice

 • Košice
 • Košice - okolie

celoročne 8:00 - 14:00
055/6114219, 055/6114264

Levice

celoročne 12:30 - 14:30
036/6312 899

Liptovský Mikuláš

 • Liptovský Mikuláš
 • Ružomberok

22.3.2022 9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo: Štúrova 36, Liptovský Mikuláš
044/552 12 78

Lučenec

 • Lučenec
 • Poltár

celoročne, 8:00 - 15:00
047/43 23 571

Martin

 • Martin
 • Turčianske Teplice

22.3.2022, 7:00 - 15:00
043/401 29 31, 0911 766 750
mt.hzp@uvzsr.sk

Michalovce

 • Michalovce
 • Sobrance

celoročne, 8:00 - 15:00
056/688 06 30

Nitra

 • Nitra
 • Šaľa
 • Zlaté Moravce

22. 3. 2022, 8:00 - 12:00
037/656 04 30, 037/656 04 31, 037/656 04 32

Nové Zámky

celoročne, 8:00 -14-00
035/691 24 40

Poprad

 • Poprad
 • Kežmarok
 • Levoča

21. 3. 2022
Osobné poradenstvo: Zdravotnícka 3, Poprad
052/418 07 61

Považská Bystrica

 • Považská Bystrica
 • Ilava
 • Púchov

23. 3. 2022, 8:00 - 11:00 a 12:00 - 13.00
Osobné poradenstvo: Slovenských partizánov 1130/ 50, Považská Bystrica
042/4450242

Prešov

 • Prešov
 • Sabinov

celoročne
8:00 - 14:00
051/758 03 21, 051/758 03 22, 051/758 03 23, 051/758 03 24

Rimavská Sobota

 • Rimavská Sobota
 • Revúca

22. 3. 2022, 8:00 – 14:30
Osobné poradenstvo: ul. Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota
0918 542 761, 047/56 31 121, Klapka 118, 125, 127
rs.hzp@uvzsr.sk

Rožňava

22.3.2022, 8:00 - 14:00
Osobné poradenstvo: Špitálska 3, Rožňava
058/73 23 257, 058/73 23 258

Senica

 • Senica
 • Skalica

celoročne, 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
034/690 93 30, 034/690 93 28, 0917/454 058

Spišská Nová Ves

 • Spišská Nová Ves
 • Gelnica

22.3.2022, 8:00 - 15:00
Osobné poradenstvo: A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves
0911 639 040

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa
21.3.2022, 7:00 - 15:00
Osobné poradenstvo: Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa
052/42 80 133 052/42 80 130

Svidník

 • Svidník
 • Stropkov

23. 3. 2022, 9:00 – 11:00
Osobné poradenstvo: Sovietskych hrdinov 79, Svidník
054/788 00 20 054/788 00 27

Trebišov

22. 3. 2022, 8:00 – 13:00
Osobné poradenstvo: Jilemnického 3370/2, Trebišov
056/668 12 72, 056/668 12 76

Trenčín

 • Trenčín
 • Bánovce nad Bebravou
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Myjava

22.3.2022, 8:00 - 15:30
032 / 650 95 54, 0911 763 204

Topoľčany

celoročne, 8:00 - 14:00
0911 127 131

Trnava

 • Trnava
 • Hlohovec
 • Piešťany

22.3.2022, 8:00 - 13:00
Osobné poradenstvo: Limbova 6, Halenárska 23, Trnava
0907 821 236, 033/53 54596, 033/55 05039

Veľký Krtíš

22.3.2022, 8:00 - 11:00
0908 947 767, 047/481 27 23

Žiar nad Hronom

 • Žiar nad Hronom
 • Žarnovica
 • Banská Štiavnica

22.3.2022, 9:00 - 14:00
Osobné poradenstvo: Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom
045/678 20 32, 045/678 20 33

Žilina

 • Žilina
 • Bytča

21.3 -25.3.2022, 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Osobné poradenstvo: V.Spanyola 27, Žilina
0911/600 205, 041/72 338 43, 041/72 338 44, 041/72 338 45 kl. 121

Bezplatné orientačné analýzy vôd z domácich studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany:

Bardejov

21. – 22. 3. 2022, 7:30 – 14:00
Kumányho 18, Bardejov

Čadca

 • Čadca
 • Kysucké Nové Mesto

22. 3. 2022, 8:00 – 11:00
Palárikova 1156, Čadca, Komárno

Komárno

21. 3. 2022, 8:00 – 14:00

Mederčská 39, Komárno,

Michalovce

 • Michalovce
 • Sobrance

22.3.2022, 8:00 - 11:00
Sama Chalupku 5, Michalovce

Nitra

 • Nitra
 • Šaľa
 • Zlaté Moravce

22. 3. 2022, 8:00 – 12:00
Štefánikova 58, Nitra

Nové Zámky

22. 3. 2022, 8:00 – 14:00
Slovenská 13, Nové Zámky

Poprad

 • Poprad
 • Kežmarok
 • Levoča

21. 3. 2022, 9:00 – 13:00
Zdravotnícka 3, Poprad

Považská Bystrica

 • Považská Bystrica
 • Ilava
 • Púchov

23. 3. 2022, 8:00 - 11:00 a 12:00 - 13.00
Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica

Prievidza

 • Prievidza
 • Partizánske

22. 3. 2022, 8:00 – 12:00
Nemocničná 8, Bojnice

Svidník

 • Svidník
 • Stropkov

23. 3. 2022, 9:00 – 11:00
Sovietskych hrdinov 79, Svidník

Trebišov

22. 3. 2022, 8:00 – 13:00
Jilemnického 3370/2, Trebišov

Vranov nad Topľou

22. 3. 2022, 8:00 – 15:00
Dr. C. Daxnera 91, Vranov nad Topľou

Postup pre záujemcov o vyšetrenie vzorky vody

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2022 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateli dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

 1. Odoberajte len vzorky vody z vlastných studní, nie z verejného vodovodu.
 2. Vzorky treba odoberať v deň vyšetrenia, nenechávajte vodu dlho stáť.
 3. Pred odberom vzorky nechajte vodu tiecť cca 2 – 3 minúty, aby sa odstránila všetka stojaca voda v potrubí.
 4. Minimálny objem na analýzu je 0,2 litra, ideálne je preto použiť čistú pollitrovú PET fľašu.
 5. Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou vody a dobre uzavrite.
 6. Fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú, vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza.
 7. Prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy príslušného RÚVZ, ktorý ponúka možnosť vyšetrenia vzorky*.

*Pozn: Zoznam RÚVZ poskytujúcich bezplatné analýzy v rámci Svetového dňa vody 2022 nájdete v tabuľke vyššie. Spoplatnené analýzy vzoriek sú však na regionálnych úradoch dostupné celoročne, bližšie informácie a cenník nájdete na webovej stránke príslušného regionálneho úradu.

Čo by mal vedieť majiteľ studne

 • Kvalitu vody zo studne môže spoľahlivo potvrdiť len analýza v akreditovanom laboratóriu. Priezračne čistá voda zo studne s dobrou chuťou nie je záruka, že je vyhovujúca a bezpečná pre pitné účely a použitie v domácnosti. Za kvalitu vody v studni zodpovedá majiteľ. Orgány verejného zdravotníctva iniciatívne nemonitorujú studne pre individuálne zásobovanie.
 • Rozbory vody by sa mali vykonávať 1 - 2 x ročne, v rôznom ročnom období. Ak sa kvalita vody v studni minimálne 3 roky nezmenila, interval vyšetrení je možné predĺžiť. Mimoriadne rozbory je vhodné vykonať napríklad po záplavách, po opravách a čistení studní, ale aj ak máte akúkoľvek pochybnosť o kvalite vody a keď sa zmenia jej senzorické vlastností.
 • Analýza kvality vody sa pri domových studniach vykonáva obvykle v rozsahu minimálnej analýzy kvality pitnej vody a podľa platnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva zahŕňa 25 ukazovateľov. Vyšetrujú sa mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele, ktoré poskytujú základný obraz o kvalite vody, indikujú znečistenie, prípadne sú v studniach často prekračované.
 • Používanie mikrobiologicky kontaminovanej vody môže byť rizikom nielen na pitie, ale i na polievanie plodín, iné domáce účely i sprchovanie. Voda zo studne s nevyhovujúcou mikrobiologickou a biologickou kvalitou môže spôsobiť predovšetkým črevné a hnačkové ochorenia (gastroenteritída, bakteriálna dyzentéria, vírusová hepatitída A, leptospiróza, brušný týfus, parazitárne ochorenia). Ďalšie zdravotné riziko predstavujú zvýšené koncentrácie chemických látok (dusičnany, dusitany, pesticídy, ťažké kovy), ktoré môžu spôsobiť okrem akútnych poškodení organizmu pri dlhodobom príjme aj chronické ochorenia.

Podrobnejšie informácie: