Tlačové správy

Späť Svetový deň diabetu 2023: Poznajte svoje riziko a možnosti prevencie

Témou tohtoročného Svetového dňa diabetu (14. novembra) je „Prístup k starostlivosti o diabetikov.“ Kampaň je zameraná na dôležitosť poznania rizika cukrovky (diabetu) 2. typu a na dostupnú pomoc pri oddialení, alebo predchádzaní rozvoja tohto ochorenia. Zároveň zdôrazňuje vplyv komplikácií spojených s cukrovkou, ako aj dôležitosť prístupu k správnym informáciám a starostlivosti na zabezpečenie včasnej liečby.
Medzinárodná diabetologická federácia (IDF) odhaduje, že s diabetom žije celosvetovo 1 z 10 dospelých, pričom medzi chorými jednoznačne prevláda diabetes 2. typu. Predpokladá tiež, že až polovica chorých netuší, že má cukrovku a svoje ochorenie nijako nerieši.

V mnohých prípadoch môžeme oddialiť alebo zabrániť rozvoju diabetu 2. typu pestovaním zdravého životného štýlu, vrátane zdravej výživy, pravidelného cvičenia a udržiavania optimálnej telesnej hmotnosti. To platí najmä pre ľudí so zvýšeným rizikom diabetu, ale najmä pre tých, ktorí už trpia predstupňom diabetu, tzv. prediabetom. Ak sa cukrovka nezistí a nelieči včas, môže tento stav viesť k závažným a potenciálne život ohrozujúcim komplikáciám.

 • Pre ľudí so zvýšeným rizikom cukrovky 2. typu je dôležité si uvedomovať prítomnosť rizika a vedieť čo robiť, aby sa podporila prevencia rozvoja ochorenia, včasná diagnostika a následná liečba
 • Pre ľudí žijúcich s cukrovkou je informovanosť a prístup k dôveryhodným a overeným informáciám najlepším dostupným nástrojom na podporu starostlivosti o svoje zdravie
 • Pre zdravotníckych pracovníkov je potrebný prístup k dostatočnej odbornej príprave a zdrojom na včasné odhalenie komplikácií a poskytnutie najlepšej možnej starostlivosti pacientom s diabetom.

Nezdravé stravovacie návyky a sedavý životný štýl sú častými faktormi, ktoré prispievajú k rozvoju cukrovky 2. typu. Riziko ochorenia možno znižovať prostredníctvom vyváženej stravy, pravidelnej fyzickej aktivity a kľúčové je aj udržiavanie primeranej hmotnosti. Nadváha a obezita zvyšujú riziko rozvoja cukrovky 2. typu, preto dokonca aj malý úbytok hmotnosti môže znamenať veľký rozdiel z pohľadu prevencie ochorenia. Pravidelné skríningy a prehliadky, najmä u ľudí s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, môžu odhaliť skoré príznaky a pomôcť jednotlivcom vykonať potrebné zmeny na oddialenie alebo prevenciu rozvoja cukrovky 2. typu.

Dáta k výskytu diabetu na Slovensku

Ku koncu roku 2022 bolo podľa štatistík zverejnených NCZI v dispenzárnej starostlivosti diabetologických ambulancií 349 595 pacientov sledovaných pre niektorý typ diabetes mellitus, (v prepočte išlo o zhruba 6 440 prípadov na 100 000 obyvateľov) Oproti roku 2021 (355 819 pacientov) klesol počet dispenzarizovaných pacientov v diabetologickej starostlivosti o 1,7 %. Ženy boli na niektorý typ diabetes mellitus (52,2 %; v počte 182 660) liečené častejšie ako muži (47,8 %; v počte 166 935).

Pacienti boli najčastejšie dispenzarizovaní pre diabetes mellitus 2. typu (91,3 % prípadov). Na diabetes mellitus 1. typu sa liečilo 7,3 % pacientov, gestačný  diabetes mellitus predstavoval 0,8 % prípadov a iné typy diabetes mellitus malo 0,7 % pacientov . Výsledky sú zhrnuté v grafe G 3 (zdroj: NCZI).

G3 Dispenzarizované osoby podľa typu diabetes mellitus v roku 2022 - obrázok

V roku 2022 bol diabetes mellitus 1. typu novodiagnostikovaný u 1 327 osôb, čo predstavovalo 24,4 prípadov na 100 000 obyvateľov. Diabetes mellitus 2. typu bol novodiagnostikovaný u 22 704 osôb (418,2 prípadov na 100 000 obyvateľov). Medziročne klesol počet novodiagnostikovaných pacientov s diabetom mellitus 2. typu o 6,6 %, no súčasne predstavoval druhý najvyšší počet novodiagnostikovaných pacientov s diabetom mellitus 2. typu v rámci sledovaného obdobia rokov 2009 – 2022. V porovnaní s priemerom za roky 2015 – 2019 vzrástol o 19,5 %.

Rizikové faktory pre diabetes 2. typu

Niekoľko rizikových faktorov bolo spojených s diabetom 2. typu a zahŕňajú:

 • Rodinná anamnéza diabetu
 • Nadváha
 • Nesprávne stravovacie návyky (nevhodné zloženie stravy a jej nadmerné množstvo)
 • Fyzická nečinnosť a sedavý životný štýl
 • Zvyšujúci sa vek
 • Vysoký krvný tlak
 • Porucha glukózovej tolerancie (IGT)*
 • História gestačného diabetu (tehotenskej cukrovky)
 • Nevhodná výživa počas tehotenstva

*Porucha glukózovej tolerancie (IGT) je kategória vyššej ako normálnej hladiny glukózy v krvi, ale pod prahom pre diagnostiku cukrovky.

Všeobecné odporúčania Medzinárodnej diabetologickej federácie pre zdravú výživu

 • Vyberať si vodu alebo nesladený čaj namiesto ovocnej šťavy, malinovky alebo iných nápojov sladených cukrom
 • Jesť najmenej tri porcie zeleniny každý deň (vrátane zelenej listovej zeleniny) a dopĺňať ju aj surovým čerstvým ovocím.
 • Na desiatu jesť výber orechov, kúska čerstvého ovocia alebo nesladeného jogurtu
 • Obmedzenie príjmu alkoholu
 • Uprednostniť chudé mäso, hydiny alebo morských plodov (namiesto červeného alebo spracovaného mäsa)
 • Uprednostniť celozrnné pečivo, celozrnnú ryžu, alebo celozrnné cestoviny (namiesto bieleho pečiva, lúpanej ryže alebo klasických “bielych” cestovín )
 • Výber nenasýtených tukov (olivový olej, repkový olej, kukuričný olej alebo slnečnicový olej) namiesto nasýtených tukov (živočíšny tuk, kokosový olej alebo palmový olej)

Odporúčané množstvo fyzickej aktivity

Akýkoľvek pohyb napomáha znižovaniu rizika vzniku a rozvoja cukrovky 2. typu. Mali by ste sa zamerať na najmenej 150 minút aeróbneho cvičenia strednej intenzity (napr. chôdza, jogging, plávanie alebo jazda na bicykli) týždenne, rozložené na niekoľko dní, prípadne v kratších intervaloch 10-15 minút.,

Silový tréning má tiež svoje výhody. Pomocou závaží alebo odporových pásov na posilnenie svalov môžete zvýšiť svalovú hmotu a zároveň zlepšiť citlivosť na inzulín a kontrolu glukózy.

S prevenciou vám pomôžu poradne zdravia

Na každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) sa nachádzajú poradne zdravia. Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda) či chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov). V rámci prevencie môžete bezplatne navštíviť niektorú poradňu zdravia RÚVZ.

Poradenstvo pozostáva z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do 10-tich minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, meranie telesnej výšky a hmotnosti. V poradni u návštevníkov zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené), či stravovacie zvyklosti a sklon k pravidelnému pohybu.

Informácie ako sa objednať do poradne zdravia nájdete na každej stránke príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Viac informácií o Svetovom dni diabetu:

Svetový deň diabetu bol vytvorený v roku 1991 organizáciami IDF (International Diabetes Federation) a WHO (World Health Organization) ako reakcia na zvyšujúci sa výskyt diabetu.  Svetový deň diabetu sa stal oficiálnym dňom OSN v roku 2006. Pripomíname si ho 14. novembra na narodeniny sira Frederica Bantinga, ktorý spolu s Charlesom Bestom objavil inzulín v roku 1922.

Kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie: https://www.who.int/campaigns/world-diabetes-day/2023  

Video IDF World Diabetes Day o globálnom prístupe k starostlivosti o diabetikov:

 

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR