Tlačové správy

Späť Svetový deň boja proti AIDS (1. december 2021)

1. December svetový deň boja proti AIDS

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS.

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.

Vírus HIV je aj naďalej jedným z hlavných globálnych problémov verejného zdravia a doteraz si vyžiadal približne 36,3 milióna životov. 

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.6.2021 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1337 prípadov infekcie vírusom ľudskej nedostatočnosti. Z 1104 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa vyskytlo 991 u mužov a 113 u žien. U 132 osôb (119 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 80 úmrtí ľudí s HIV (z toho 59 v štádiu AIDS).

Testovanie na prítomnosť anti-HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. Takéto vyšetrenie je v Slovenskej republike prístupné každému. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS zostáva prevencia

Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) a niektoré oddelenia klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

So zvyšujúcim sa prístupom k účinnej prevencii, diagnostike, liečbe a starostlivosti o HIV, vrátane oportúnnych infekcií, sa infekcia HIV stala zvládnuteľným chronickým zdravotným stavom, ktorý ľuďom s HIV umožňuje viesť dlhý a zdravý život. 

Ďalšie informácie nájdete tu: