Tlačové správy

Späť Svetový deň boja proti rakovine: Nezabúdajte na pravidelné vyšetrenia

Skríningové vyšetrenia odhaľujú ochorenie v skoršom štádiu a zachraňujú životy. Zistite, na ktoré vyšetrenia máte nárok, a absolvujte svoju pravidelnú a bezplatnú onkokontrolu čo najskôr.

Preventívne a skríningové opatrenia sú dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie. Cieľom skríningu je vyhľadávať onkologické ochorenie v jeho včasnom štádiu. Skorší záchyt ochorenia pacientovi dokáže zlepšiť možnosti liečby, znížiť jej záťaž na organizmus a významne znížiť riziko úmrtia v dôsledku ochorenia. V rámci onkologického skríningu je dokonca možné zachytiť chorobné zmeny v tele ešte pred rozvojom rakoviny a úspešnou liečbou zabrániť vzniku invazívneho nádorového ochorenia.

Na Slovensku v súčasnosti fungujú tri skríningové programy zamerané na tie skupiny obyvateľstva, ktoré čelia zvýšenému riziku vzniku ochorenia. Cieľom skríningov je včasné odhaľovanie rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Podrobné informácie o skríningoch, postupy pri objednávaní a zoznamy preverených pracovísk poskytujúcich jednotlivé vyšetrenia nájdete na stránke www.onkokontrola.sk.

Onkokontrola prsníka:

 • Mamografické vyšetrenie prsníkov je určené ženám vo veku 50-69 rokov
 • Pravidelné mamografické vyšetrenia prsníkov odhaľujú rakovinu prsníka v štádiách, kedy je vysoká pravdepodobnosť na vyliečenie. Ide o najčastejšiu rakovinu žien, ročne sa na Slovensku zaeviduje viac ako 3-tisíc novozistených prípadov.
 • Vyšetrenie je bezpečné a trvá zhruba 5 minút. Prebieha krátkym stlačením prsníkov z určených uhlov, čo zabezpečuje lepšiu viditeľnosť. Röntgenovým žiarením sa zosníma každý prsník z hornej a bočnej strany.
 • Ak je všetko v poriadku, vyšetrenie absolvujete opäť o 2 roky. Ak by ste však medzičasom zaznamenali na prsníku zmeny, bezodkladne ich konzultujte so svojím lekárom.

Onkokontrola krčka maternice:

 • Cytologické vyšetrenie je určené ženám vo veku od 23 do 64 rokov.
 • Pravidelné vyšetrenia pomáhajú odhaliť rakovinu krčka maternice v štádiách, kedy je liečiteľná. U žien v reprodukčnom a produktívnom veku patrí medzi druhú najčastejšiu rakovinu, pričom najvyšší výskyt je zaznamenaný u žien vo veku okolo 45 rokov. Na Slovensku na rakovinu krčka maternice ochorie ročne približne 600 žien a zomrie približne 200 žien.
 • Až 99 % percent prípadov rakoviny krčka maternice spôsobuje vírus HPV.
 • Odber vzorky na cytologické vyšetrenie sa robí počas gynekologickej prehliadky.
 • Prvé dva cytologické stery z krčka maternice urobí lekár v ročnom intervale. Ak budete mať výsledky z oboch sterov v poriadku, vyšetrenie sa zopakuje až o 3 roky a následne pri normálnych výsledkoch pokračuje v trojročnom intervale.

Onkokontrola hrubého čreva a konečníka:

 • Vyšetrenie je určené mužom a ženám vo veku od 50 do 75 rokov.
 • Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) je celosvetovo jedno z narozšírenejších onkologických ochorení.
 • Vyšetrenie sa môže realizovať dvoma spôsobmi, pacient môže absolvovať test na skryté krvácanie do stolice (TOKS), prípadne podstúpiť skríningovú kolonoskopiu.
 • Pri oboch vyšetreniach je cieľom zachytiť existenciu polypov v hrubom čreve, ktoré môžu byť predstupňom rakoviny. Prvý test (TOKS) zachytáva okom neviditeľné množstvo krvi v stolici a následne sa pátra po jeho príčine. Pri skríningovej kolonoskopii sa dajú polypy zachytiť a odstrániť ihneď počas vyšetrenia. Obidve skríningové vyšetrenia môžu odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom sú ešte dobre liečiteľné a vyliečiteľné.
 • Test na skryté krvácanie do stolice sa robí každé 2 roky. Skríningová kolonoskopia má vyššiu spoľahlivosť a preto je interval medzi vyšetreniami dlhší, postačí každých 10 rokov.

Ďalšie odporúčané zdroje informácií

Každoročne regionálne úrady verejného zdravotníctva budú v nadväznosti na Svetový deň boja proti rakovine počas mesiaca február 2024 realizovať rôzne zdravotno-výchovné aktivity. Zamerajú sa najmä na prevenciu a edukáciu o rakovine prsníka a rakovine krčka maternice, ako aj na prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Detailnejšie údaje o onkologických ochoreniach (incidenčné ukazovatele či úmrtnosť podľa pohlavia, jednotlivých diagnóz, a to až na úrovni okresov) nájdete na stránke NCZI: https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/uvod

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu