Tlačové správy

Späť Subvariant delty AY.4.2 potvrdený na Slovensku

Na Slovensku bol v pozitívnych vzorkách na vírus SARS-CoV-2 sekvenovaním potvrdený subvariant delty AY.4.2. Ide o osem prípadov z celkovo 2681 osekvenovaných pozitívnych vzoriek za mesiac október 2021.

Faktorom prenosu bol kontakt s pozitívne testovanými osobami. Sedem osôb s potvrdeným subvariantom bolo neočkovaných, jedna osoba bola očkovaná. 

Subvariant delty AY.4.2 sa predbežne podľa dostupných informácií javí o 10-15 % infekčnejší ako materská línia.

Epidemiológovia majú situáciu pod dohľadom a vlastnosti i šírenie tohto subvariantu budú dôkladne monitorovať.

Na sekvenovaní vzoriek sa podieľali laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a Martinské centrum pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Poznámka: Subvarianty delty línie AY bývajú v médiách označované ako delta plus. Ide však o popularizačnú skratku, nie oficiálne a technicky správne pomenovanie subvariantov.

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky