Tlačové správy

Späť RÚVZ BA: Prebiehajú cielené kontroly v súvislosti s MS v ľadovom hokeji 2019

V dňoch od 10.05. do 26.05.2019 sa v Bratislave uskutočňujú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Pri tejto príležitosti vykonávajú odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva cielené kontroly v stravovacích prevádzkach vytypovaných hotelov, reštaurácií a vo „Fanzóne", ktoré sa nachádzajú v okolí zimného štadióna ako aj v rámci hlavného mesta. K dnešnému dňu (22.05.2019) bolo skontrolovaných 18 zariadení, v ktorých bolo vykonaných 19 kontrol. V 7 zariadeniach boli zistené nedostatky, za ktoré boli uložené blokové pokuty v celkovej sume 900 eur.

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) vykonávajú odborní pracovníci aj kontroly v ubytovacích a telovýchovno-športových zariadeniach v Bratislave, pričom doposiaľ neboli zistené žiadne závažné hygienické nedostatky. Vo výkone kontrol naďalej pokračujeme až do konca trvania podujatia. Súčasťou hygienických opatrení na zabezpečenie bezproblémového priebehu majstrovstiev sveta je aj nepretržité monitorovanie výskytu infekčných ochorení. Môžu sa vyskytnúť črevné nákazy (napr. salmonelóza, kampylobakteróza) a nákazy respiračné.

Súčasná epidemiologická situácia v Bratislave a Bratislavskom kraji je dobrá - s minimálnym sporadickým výskytom ochorení, ktoré sú prenášané najmä vzdušnou cestou. Zabezpečovať špecifické protiepidemické opatrenia nie je toho času nutné. Ale vzhľadom k tomu, že do Bratislavy a okolia cestujú ľudia z rôznych kontinentov, je nutné dodržiavať zásady osobnej hygieny.

MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik