Tlačové správy

Späť PRIEBEŽNÁ SPRÁVA ECDC O TROCH NAJSLEDOVANEJŠÍCH MUTÁCIÁCH

Všetky vírusy - vrátane vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19 - sa časom menia. K zmenám u vírusov dochádza, keď cirkulujú v populácii, a niektoré tieto zmeny môžu ovplyvniť charakteristiky vírusu. Ide o prirodzený proces evolúcie a adaptácie, ktorý je v prírode bežný a sám o sebe nie je dôvodom na znepokojenie.

Na celom svete boli doteraz identifikované stovky variácií vírusu SARS-CoV-2. Väčšina zmien tohto vírusu mala dosiaľ malý až žiaden vplyv na to, ako sa prenáša, či na závažnosť ochorenia, ktoré spôsobuje.

Odborníci však v týchto dňoch pozorne sledujú vybrané mutácie, ktoré sa podľa dostupných dát javia byť významne infekčnejšie než doposiaľ dominantné varianty vírusu SARS-CoV-2. Vyhodnocuje sa tiež smrtnosť nových variantov a vplyv mutácií na účinnosť jednotlivých vakcín.

Verejnosť by nemala v dôsledku výskytu infekčnejších variantov vírusu podliehať panike. Zdôrazňujeme však, že ich výskyt je dôvodom na zvýšenú obozretnosť a dôslednú prevenciu nákazy.

mutácie SARS-COV-2

NAJSLEDOVANEJŠIE TRIO MUTÁCIÍ

„Britská“ mutácia B.1.1.7: Z predbežných dát zatiaľ nevyplýva, že by mutácia priamo spôsobovala závažnejšiu infekciu alebo bol vírus smrteľnejší. V porovnaní s rozšírenými variantmi vírusu nateraz nič nenasvedčuje ani tomu, že by nový variant vírusu neproporčne postihoval niektorú konkrétnu vekovú skupinu populácie. Významne vyššia schopnosť šírenia vírusu s touto mutáciou však zvyšuje incidenciu vírusu a v krajinách, kde už mutácia prevažuje, vidieť nárast hospitalizácií a zvýšený nápor na zdravotnícky systém. Pozitívna je informácia, že dáta naznačujú existenciu krížovej imunity po infekcii dominantným variantom SARS-CoV-2.

„Juhoafrická“ mutácia B.1.351: Variant, ktorý koncom roka identifikovali v Južnej Afrike, už na tomto území dominuje. Predbežné dáta naznačujú, že aj táto mutácia môže mať vyššiu schopnosť šírenia sa než dosiaľ dominantné varianty vírusu. Zatiaľ nie je jasné, či môže mutácia spôsobovať aj ochorenie s ťažším priebehom. Výskyt vírusu v Európe bol už zaznamenaný vo Francúzsku a vo Veľkej Británii, väčšina prípadov bola zachytená v súvislosti s cestovaním no objavujú sa už aj ojedinelé klastre (zoskupenia ochorení v epidemiologickej súvislosti). Rakúska vláda tiež upozornila na výskyt tohto variantu v Tirlosku.

„Brazílska“ mutácia P.1: Mutácia bola identifikovaná v Brazílii, výskyt sa potvrdil aj u ľudí, ktorí z Brazílie vycestovali do Japonska a Južnej Kórey. V brazílskom štáte Amazonas v súčasnosti evidujú významný nárast prípadov COVID-19, a teda aj zvýšený nápor na zdravotnícky systém.

Vplyv uvedených mutácii na účinnosť jednotlivých typov vakcín proti COVID-19 je aktuálne predmetom početných vedeckých výskumov. Na základe predbežných dát však ešte nemožno vyvodzovať definitívne závery.

KRAJINY BY ZATIAĽ NEMALI ZVOĽNIŤ

Vzhľadom na vlastnosti sledovaných mutácií ECDC upozorňuje na vysoké riziko komunitného šírenia uvedených variantov. Aby sa predchádzalo zanášaniu a prudkému šíreniu nových variantov v populáciách, je extrémne dôležité, aby celá spoločnosť striktne dodržiavala všetky platné protiepidemické opatrenia. Medzinárodné cesty, ak nie sú nevyhnutné, neodporúča.

V súvislosti s výskytom nových mutácií vírus SARS -CoV-2 zdôrazňujeme potrebu nosiť rúška či respirátory pri kontakte s inými osobami. Tieto osobné ochranné prostriedky musia prekrývať nos aj ústa a dobre priliehať na pokožku tváre, aby vzduch veľmi neunikal po stranách masky.

Vyzývame tiež na časté a nárazové vetranie, dôslednú hygienu rúk a prísne dodržiavanie najmenej dvojmetrového odstupu od ľudí, s ktorými nežijete v spoločnej domácnosti.

Uvoľňovanie protiepidemických opatrení ECDC v súčasnosti neodporúča, naopak, varuje pred ďalším zvyšovaním náporu na nemocnice, v dôsledku ktorého môže stúpať aj počet úmrtí vo všetkých vekových kategóriách, najmä starších osôb s komorbiditami.

Celú správu ECDC v anglickom jazyku nájdete tu: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update