Tlačové správy

Späť Pozitívne osoby a ich kontakty regionálne úrady naďalej dohľadávajú, pre epidemiologické vyšetrovanie je to dôležité

Regionálne úrady verejného zdravotníctva naďalej pokračujú v dôslednom vyhľadávaní kontaktov pozitívne testovaných ľudí na COVID-19. Za január a začiatok februára 2021 takto izolovali vyše 136.000 pozitívnych osôb a približne 410.000 úzkych kontaktov. S trasovaním pomáhajú regionálnym úradom aj dohodári, vojaci či dobrovoľníci (napríklad medici alebo študenti iných zdravotníckych odborov).

„Pozitívne osoby a jej úzke kontakty sú zo strany regionálnych úradov poučené o zásadách domácej izolácie, vysvetľujeme i nejasnosti s ňou spojené. Rovnako ich informujeme o inkubačnom čase ochorenia a jeho príznakoch, o dôležitosti dodržiavania hygienických pravidiel či postupe v prípade, že sa osobám zdravotný stav zhorší,“ povedala hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu Mária Štefkovičová.

Rozhovor s pozitívnou osobou či jej kontaktom má podľa nej aj psychologický rozmer. Ľudia majú, prirodzene, obavy a komunikácia s odborníkom ho upokojí.

„Osoba, ktorá princípu izolácie a karantény rozumie, má väčšiu ochotu dodržiavať pravidlá, a to je z pohľadu prerušenia šírenia nákazy kľúčové,“ tvrdí hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu.

Takzvané samotrasovanie nenahrádza prácu 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Snažia sa spojiť s každým kontaktom pozitívne testovanej osoby.

„Počas telefonátov získavame informácie, ktoré sú pre nás podstatné pri nastavovaní protiepidemických opatrení. Rovnako si o rozhovore vedieme záznam, ktorý sa stáva podkladom pre prípadnú kontrolu dodržiavania nariadených opatrení,“ uviedla epidemiologička z RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Avdičová.

Samotrasovanie regionálnym úradom pomáha

V období vysokých denných prírastkov má však samotrasovanie veľký význam, najmä v lokalitách, kde je pozitívnych osôb príliš veľa, zhodujú sa regionálni hygienici. Nie vždy je totiž možné spojiť sa v krátkom čase so všetkými kontaktmi.

„Kontakty pozitívne testovaných sú aj vďaka samotrasovaniu včas izolované,  čo znižuje riziko ďalšieho šírenia nákazy. Mnohí sa už cez formulár na korona.gov.sk prihlásia na PCR testy, čo nám zefektívnilo prácu a ponúklo priestor na ďalšie dôležité činnosti v rámci epidemiologického vyšetrovania,“ povedala regionálna hygienička Iveta Šuleková z RÚVZ Galanta. 

„Napríklad na vyhodnocovanie údajov o ohniskách nákazy, mobilite obyvateľov a dynamike ochorenia v regióne, čo nám pomáha nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia,“ vysvetlil regionálny hygienik Jozef Varga z RÚVZ Rožňava s tým, že tieto informácie možno získať iba telefonátmi s pozitívne testovanými osobami a ich kontaktmi.

Preto je trasovanie kontaktov podľa regionálnej hygieničky Xénie Lukáčovej z RÚVZ v Čadci absolútnou samozrejmosťou. Získané informácie podľa nej nepomáhajú iba pri kontrole dodržiavania opatrení v ohniskách nákazy, ale sú dôležité aj pre miestnych zdravotníkov a obvodných lekárov.

Usmerňovať je ešte potrebné

Samotrasovanie, teda činnosť, kedy pozitívne testovaná osoba obvolá svoje úzke kontakty, aby zostali v izolácii a prihlásili sa na testovanie, považujú regionálni hygienici za prospešné. Nemožno sa však na to stopercentne spoliehať.

„Ešte sa stáva, že samotrasované kontakty sa rozhodnú dať otestovať skôr ako päť dní od posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou a výsledok môže byť falošne negatívny. Takéto situácie je potrebné usmerňovať,“ vysvetlila Mária Kotorová z oddelenia epidemiológie na RÚVZ vo Veľkom Krtíši.

„Stretávame sa tiež s prípadmi, kedy pozitívne testované osoby neoslovia všetky svoje úzke kontakty,“ doplnila Karín Záviská z oddelenia epidemiológie na RÚVZ v Michalovciach.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je preto podľa regionálnych hygienikov dôležité, aby osoby, na ktoré sa vzťahuje izolácia, postupovali v zmysle platných nariadení v súlade s protiepidemickými opatreniami.

Platné nariadenia a usmernenia možno nájsť na webe www.uvzsr.sk.