Tlačové správy

Späť Potvrdený ďalší prípad variantu omikron

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave sekvenovaním potvrdili výskyt ďalšieho prípadu variantu omikron na území Slovenskej republiky.

Osoba bola nezaočkovaná a pred návratom na Slovensko navštívila viacero krajín južnej Afriky. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v tejto veci okamžite začal epidemiologické vyšetrovanie a prijal protiepidemické opatrenia.

Na Slovensku tak v súčasnosti máme laboratórne potvrdené celkovo štyri prípady variantu omikron. 

Vzhľadom na vlastnosti variantu však predpokladáme, že reálny výskyt omikronu na území republiky je vyšší, než zatiaľ naznačujú priebežné výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek.

Žiadame preto ľudí, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia na území SR i po príchode zo zahraničia na Slovensko. Vzhľadom na vlastnosti variantu omikron je nutné, aby všetky osoby bez ohľadu na imunitný status dôsledne dodržiavali aj ďalšie preventívne opatrenia - prekrytie horných dýchacích ciest, časté vetranie, dodržiavanie odstupu od iných osôb a dôkladná hygiena rúk.
Opäť pripomíname, že platí vyhláška ÚVZ SR, ktorá osobám prichádzajúcim z Juhoafrickej republiky, Botswany, Namíbie, Lesotha, Eswaniti, Mozambiku, Zimbabwe, Izraelu, Hongkongu a Seychely nariaďuje izoláciu na Slovensku bez ohľadu na očkovací status. 

Podrobnejšie informácie k sekvenovaniu:

 • Pozitívne vzorky od osôb, ktoré prišli z Juhoafrickej republiky, Botswany, Namíbie, Lesotha, Eswaniti, Mozambiku, Zimbabwe, Izraelu, Hongkongu a Seychely sú sekvenované prioritne. Tieto vzorky sa sekvenujú všetky. Teda aj tie, ktoré majú hodnotu Ct viac ako 25: pri nich však hrozí objektívne riziko, že sa nepodarí ich sekvenovať a určiť variant.
 • Zároveň sa sekvenujú aj iné vzorky, ktoré spĺňajú kritériá. Selektujú sa podľa vhodnosti na sekvenovanie. Tie, čo spĺňajú kritériá sa sekvenujú všetky. Ďalej sa selektujú a sekvenujú:
  • pozitívne vzorky od osôb, ktoré boli vakcinované druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19,
  • pozitívne vzorky od osôb, ktoré majú reinfekciu,
  • pozitívne vzorky od osôb s atypickým priebehom (ťažký priebeh, mladšie osoby),
  • pozitívne vzorky od kontaktov,
  • náhodný výber pozitívnych vzoriek.
 • Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave, Martinské centrum pre biomedicínu (Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK).

Základné priebežné poznatky o variante omikron a jeho šírení:

 • Štandardné PCR testy omikron zachytia. Samotný test spravidla nerozlišuje, o aký variant ide. Zisťovanie variantu v odobratých vzorkách je možné až pomocou sekvenovania. Sekvenovanie sa u nás vykonáva systematicky, v porovnaní s PCR diagnostikou však ide o podstatne časovo a technicky náročnejší proces.
 • Miera takzvaných reinfekcií, teda opakovaných infekcií, je vyššia ako pri variante delta. K nákaze teda prísť môže, aj keď by nemala viesť k ťažkému priebehu ochorenia.
 • Doterajšie skúsenosti s omikronom ukazujú, že zaočkovaní alebo prekonaní majú vo väčšine mierne príznaky. Z hľadiska zabránenia ťažkým priebehom vedúcim k hospitalizáciám, teda zostávajú vakcíny proti omikronu stále účinné, najmä ak príde k posilňujúcej, takzvanej booster, teda tretej dávke. 
 • Primárnou ochranou je očkovanie proti COVID-19 vrátane tretej dávky. WHO však vo svojich stanoviskách opakovane zdôrazňuje, že vzhľadom na vlastnosti variantu omikron je nutné, aby aj kompletne zaočkované osoby dôsledne dodržiavali aj ďalšie preventívne opatrenia - prekrytie horných dýchacích ciest, časté vetranie, dodržiavanie odstupu od iných osôb a dôkladná hygiena rúk.
 • Podľa ECDC bol variant omikron k 16. 12. potvrdený v 27 európskych krajinách vrátane Slovenska.
 • Variant delta zostáva v súčasnosti najrozšírenejším variantom. ECDC na základe modelovania a vlastností nového variantu predpokladá, že sa omikron pravdepodobne stane dominantným variantom v EÚ/EHP v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2022.
 • Informácie a poznatky o variante omikron sa vyvíjajú a aktualizujú prakticky denne. Uvedené poznatky teda treba vnímať ako súbor aktuálnych informácií, ktoré sú platné k 17.12.2021

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky