Tlačové správy

Späť Podávanie „tatárskych biftekov“ je za určitých podmienok v reštauráciách od 1. júna 2017 povolené

Od 1. júna 2017 vstupuje do platnosti novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z., ktorá upravuje pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky približuje zmeny, ktorými vyšiel v ústrety prevádzkovateľom i spotrebiteľom. Zároveň pripomína možné epidemiologické riziká súvisiace s konzumáciou tepelne nespracovaného mäsa a vajec pre určité skupiny ľudí.

„Tataráky“ v reštauráciách povolené

Novela upravuje viaceré doterajšie postupy v prevádzkach verejného stravovania. „Prevádzky spoločného stravovania, ako sú napr. reštaurácie, môžu od 1. júna 2017 pripravovať pokrmy z tepelne nespracovaného alebo čiastočne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov. Patrí tam aj tzv. tatársky biftek. Do takýchto pokrmov je možné pridávať surové slepačie vajcia. Vajcia však musia byť len z registrovaných a kontrolovaných chovov, pri príprave z nich je potrebné dodržiavať zásady čerstvosti vajec a hygieny pri príprave pokrmu,“ zdôrazňuje MUDr. Iveta Trusková, PhD., vedúca odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Takéto pokrmy možno  podávať bezprostredne po  ich príprave a len v prevádzkach verejného stravovania, ako sú napr. reštaurácie. Nemožno ich pripravovať ani podávať, napr. v stánkoch s rýchlym občerstvením, v závodnom stravovaní a v iných typoch uzavretého stravovania.

Nahlásenie podávania pokrmov

Ďalšou zmenou je oznamovacia povinnosť prevádzok verejného stravovania. Ak sa v reštaurácii rozhodnú pripravovať a podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný oznámiť to miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.

Pri ohlasovacej povinnosti sa postupuje podľa súčasne platnej legislatívy, t. j. § 6 ods. 1 a Prílohy 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ vyplní uvedenú Prílohu 1 zákona č. 152/1995 Z. z. a pošle na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva  v mieste, kde sa prevádzka verejného stravovania nachádza.

Upozornenie na zdravotné riziká s cieľom ochrany zdravia občanov

Prevádzky verejného stravovania musia taktiež zabezpečiť aj informovanie o prípadných zdravotných rizikách, ktoré môžu pri konzumovaní tepelne nespracovaného mäsa a vajec vzniknúť a to v jedálnom lístku zariadenia verejného stravovania formulkou: „Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“

Novela vyhlášky umožňuje aj zmrazenie mäsa, rýb a iných morských živočíchov, očistenej a nakrájanej zeleniny v hlboko zmrazovacích zariadeniach osobitne určených na tento účel, a to vo všetkých typoch prevádzok zariadení spoločného stravovania.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky