Tlačové správy

Späť Peľová situácia v SR za 9. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, brest, jaseň, topoľ, vŕba
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni pokračovala na celom území Slovenska peľová sezóna liesky a jelše. Peľová sezóna liesky v Bratislave a teplejších oblastiach pomaly končí, na strednom a severnom Slovensku peľ liesky v ovzduší ešte dosahoval vysoké denné koncentrácie. V Bratislave, Nitre a v teplejších oblastiach Slovenska pokračuje peľová sezóna jaseňa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, a to 172 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 34 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach 26 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Bratislave a to 211 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 190 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 97 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 81 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 3 972 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 516 peľových zŕn v m3 vzduchu. Ostatné monitorovacie stanice uvádzajú záchyt ich peľu zatiaľ len v nízkych koncentráciách.
  • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Bratislave - 58 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 54 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Okrem peľu spomínaných druhov sa v ovzduší najmä teplejších oblastí Slovenska vyskytoval ešte peľ brestu, topoľa a vŕby. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie v SR na 10. týždeň 2022

Peľová sezóna liesky prešla svojím vrcholom už na celom území Slovenska. V Bratislave a v teplejších oblastiach pomaly končí. Na strednom, východnom a severnom Slovensku denné koncentrácie peľu liesky už majú klesajúcu tendenciu. Peľ jelše sa udrží vo vysokých koncentráciách najmä v chladnejších oblastiach Slovenska, na ostatnom území bude postupne klesať. V teplejších oblastiach naďalej očakávame vyššie denné koncentrácie peľu jaseňa a veľmi vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Pribúdať bude aj peľ brestu, topoľa a vŕby. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä ochladením a nočnými mrazmi.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.