Tlačové správy

Späť Peľová situácia v SR za 6. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

 • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité ,
 • spóry húb - Cladospórium (čerňovka), Alternária, Epicoccum (nadguľka), Stemphylium (tyčinkovec)

Začíname peľové spravodajstvo 2022. Začiatok roka 2022 je veľmi podobný s uplynulým, priniesol so sebou okrem pomerne teplej zimy a početných daždivých dní aj sneh a veľmi silné mrazy koncom januára a začiatkom februára. Sneh, vietor a silné mrazy boli hlavnou príčinou toho, že sme z bezpečnostných dôvodov nemohli spustiť prevádzku našich monitorovacích staníc. Zlepšenie podmienok na strednom a severnom Slovensku nám umožnilo spustiť všetky monitorovacie stanice od pondelka 7. 2. 2022. Tento týždeň tak máme k dispozícii prvé výsledky monitoringu peľovej situácie za celé Slovensko

Možno skonštatovať, že oproti minulému roku pozorujeme skorší nástup začiatku peľovej sezóny asi o dva týždne.

 • Monitorovacia stanica v Banskej Bystrici v 6. kalendárnom týždni zachytila zatiaľ nanajvýš stredné koncentrácie peľu prvých jarných alergénov liesky a jelše.
 • Monitorovacie stanice v Bratislave a Nitre uvádzajú vysoké až veľmi vysoké denné koncentrácie alergénov liesky a jelše.
  • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Bratislave, a to 464 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre to bolo 102 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 41 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Peľ liesky dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave - 209 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 123 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 64 peľových zŕn v m3 vzduchu.
 • Košice uvádzajú záchyt peľu jelše a liesky zatiaľ len v nízkych koncentráciách.
 • Okrem peľu jelše a liesky sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ drevín z čeľadí cyprusovitých-tisovitých, ktorý dosahoval zatiaľ len v Bratislave vysoké denné koncentrácie (max. 119 peľových zŕn v m3 vzduchu). Ostatné monitorovacie stanice uvádzajú výskyt ich peľu v ovzduší len  v nízkych až veľmi nízkych hladinách.
 • Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len veľmi nízke až nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie v SR na 7. týždeň 2022

Prudké oteplenie, dostatok vlahy a slnečného svitu prináša so sebou aj prudký nárast denných koncentrácií peľu. Peľová sezóna jelše a liesky sa naplno rozbehne na celom území a ich denné koncentrácie dosiahnu alergiologicky významné hladiny aj v severnejších oblastiach Slovenska. V teplejších oblastiach peľová sezóna jelše a liesky už prechádza svojím vrcholom. Narastať budú aj denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou, prípadne nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.