Tlačové správy

Späť Otrava metyalkoholom

Prejavy otravy metylalkoholom a prvá pomoc

Prvotné príznaky sú podobné ako pri opitosti – dobrá nálada, neskôr bolesti hlavy a vracanie, postihnutá osoba má široké zreničky, ktoré nereagujú na svetlo, zároveň sú to typické poruchy zraku – rozmazané videnie, výpadky zorného poľa, poruchy rozlíšenia farieb (až slepota), bezvedomie až smrť.

            V prípade podozrenia na otravu metylalkoholom sa podľa dostupnej vedeckej literatúry odporúča, aby postihnutá osoba vypila čo najskôr 1 - 2 dl 40 % kvalitného alkoholu. Je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci