Tlačové správy

Späť Očkovanie pred cestou do zahraničia

Dovolenkové letné obdobie už „klope“ na dvere. Mnohí si už vyberajú destináciu, kde budú oddychovať. Pred cestou do zahraničia je potrebné sa v dostatočnom časovom predstihu informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii a riziku infekčných ochorení v danej krajine. Niektoré krajiny vyžadujú alebo odporúčajú očkovania proti vybraným nákazám. Cestovateľom odporúčame, aby si zistili, aké je povinné a odporúčané očkovanie v danej krajine. Očkovanie treba vykonať s určitým časovým predstihom, aby sa stihli vytvoriť ochranné protilátky. Niektoré očkovania majú viacdávkovú schému. Pred cestou do zahraničia je vhodné skontrolovať si v zdravotnej dokumentácii platnosť preočkovania proti záškrtu a tetanu, ktoré by nemalo byť staršie ako 15 rokov.

Žltá zimnica

Očkovanie sa vyžaduje od všetkých cestujúcich starších ako 1 rok pri cestách do krajín:

 • AFRIKA: BENIN, BURKINA FASO, KAMERÚN, STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA, KONGO, POBREŽIE SLONOVINY, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO (predtým ZAIRE), GABON, , GHANA, LIBÉRIA, MALI, MAURETÁNIA (mimo tých čo prichádzajú z neinfekčných oblastí s pobytom kratším ako 2 týždne), NIGER, RWANDA, SV. TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV, TOGO
 • JUŽNÁ AMERIKA: FRANCÚZSKA GUYANA

Očkovanie sa odporúča pri cestách do krajín (oblastí) endemického výskytu žltej zimnice:

 • AFRIKA: ANGOLA, BURUNDI, ČAD, ETIÓPIA, ROVNÍKOVÁ GUINEA, GAMBIA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, KEŇA, NIGÉRIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOMÁLSKO, SUDÁN, UGANDA, TANZÁNIA,  ZAMBIA,
 • STREDNÁ A JUŽNÁ AMERIKA: ARGENTÍNA, BOLÍVIA (OBLASŤ BENI, COCHABAMBA, SANTA CRUZ A ČASŤ SUBTROPICKEJ OBLASTI LA PAZ), BRAZÍLIA (OBLASŤ ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, GOIÁS, MARANHÁO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARÁ, RONDONIA, RORAIMA A TOCANTIS, ESPIRITO SANTO, PIAUI, BAHIA, SAO PAOLO, PARANÁ, SANTA CATARINA A RIO GRANDE DO SUL), KOLUMBIA, EKVÁDOR, GUYANA, PANAMA (PROVINCIA CHEPO, DARIÉN A SAN BLAS), PARAGUAJ, PERU (PRI NÁVŠTEVE DŽUNGĽOVÝCH OBLASTÍ POD 2300 M N.M.), SURINAM, VENEZUELA, TRINIDAD A TOBAGO

Cholera

 • žiadna krajina (oblasť) očkovanie proti cholere nevyžaduje,
 • očkovanie možno odporúčať pri pracovných pobytoch v oblastiach epidemického výskytu cholery.

Poliomyelitída

 • očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín s výskytom poliomyelitídy (najmä Afganistan, Pakistan, Angola, Čad, Demokratická republika Kongo, Nigéria)

Iné odporúčané očkovania osobám vo vysokom riziku nákazy vzhľadom na dĺžku pobytu, charakter práce, epidemiologickú situáciu a špecifiká miesta pobytu:

Meningokoková meningitída

 • očkovanie sa vyžaduje u pútnikov do Mekky (Saudská Arábia)
 • očkovanie sa odporúča pri cestách do oblastí epidemického výskytu meningokokovej meningitídy (krajiny rovníkovej Afriky)

Japonská encefalitída

Očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v oblasti epidemického výskytu japonskej encefalitídy:

 • VÝCHODNÁ A JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA:
 • BANGLADÉŠ (5.-10.)
 • BHUTAN (6.-10.)
 • BRUNEJ
 • KAMBODŽA (5.-10.)
 • ČÍNA  (6.-10.) (Taiwan (5.-10.))
 • INDIA (sever, stred, východ) (5.-10.)
 • INDIA (juh)
 • INDONÉZIA
 • JAPONSKO (7.-10.)
 • LAOS (6.-9.)
 • MALAJZIA
 • MJANMARSKO (5.-10.)
 • NEPÁL (6.-10.)
 • SEVERNÁ KÓREA (5.-10.)
 • PAKISTAN (5.-10.)
 • FILIPÍNY
 • SRÍ LANKA
 • JUŽNÁ KÓREA (5.-10.)
 • THAJSKO (5.-10.)
 • VIETNAM (5.-10.)

Poznámka: Riziko prenosu je iba v kalendárnych mesiacoch uvedených v zátvorke. Pokiaľ tento údaj nie je uvedený, riziko prenosu trvá po celý rok.

Brušný týfus

 • očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie (najmä indický subkontinent), Afriky, Strednej a Južnej Ameriky iba v tom prípade, že ide o dlhodobý pobyt, alebo ak v mieste pobytu nie je zabezpečená pitná voda a hygienické podmienky sú zlé.

Záškrt

 • očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 40-ročným pri dlhodobých pobytoch v krajinách epidemického výskytu záškrtu.

Vírusová hepatitída typu A

 • očkovanie sa odporúča cestujúcim pri pobytoch v krajinách s vysokým výskytom tejto infekcie a s nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika.

Vírusová hepatitída typu B

 • očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch vo vysoko endemických oblastiach: krajiny Afriky, Južná a Stredná Amerika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia a ostrovy Tichého oceánu.

Zdroj:

 • Publikácia Svetovej zdravotníckej organizácie „INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH 2012“
 • Očkovanie pred cestou do zahraničia, STATENS SERUM INSTITUT, DÁNSKO