Tlačové správy

Späť Ochorenie mpox už nie je ohrozením verejného zdravia medzinárodného významu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 10. mája 2023 odvolala stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC) v súvislosti s ochorením mpox (opičie kiahne). 

Výbor WHO skonštatoval, že počet hlásených ochorení v ostatných mesiacoch výrazne klesol, pričom závažnosť a príznaky ochorenia sa nezmenili. Pretrvávajúce neistoty týkajúce sa ochorenia si však podľa neho nevyžadujú núdzové riešenia a lepším spôsobom zvládania sú dlhodobé stratégie na národnej úrovni jednotlivých krajín.

PHEIC je formálne označenie, ktoré dáva osobitný štatút pre núdzovú situáciu spôsobenú vypuknutím infekčnej choroby od WHO, a ktorá je spojená s medzinárodným právom prostredníctvom Medzinárodných zdravotných predpisov. Jeho zrušenie značí v prvom rade ústup z pohotovostného krízového režimu, avšak neznamená, že ochorenie sa už nevyskytuje. Niektorí odborníci v rámci WHO upozornili na možnosť nárastu počtu ochorení na mpox v nadchádzajúcej letnej sezóne. Ďalší však poukazovali na to, že typy hromadných podujatí, ktoré boli predtým identifikované ako ohniská nákazy, v ostatných mesiacoch neviedli k nárastu počtu ochorení.

Na Slovensku sme počas roku 2023 priebežne nezaznamenali žiaden prípad mpox. Prvý laboratórne potvrdený prípad bol na Slovensku zaznamenaný začiatkom júla 2022 a posledný na prelome augusta a septembra 2023. 

V ostatných mesiacoch sa mpox šíri predovšetkých v krajinách Severnej a Južnej Ameriky a Západného Tichomoria. Vo svete týždenne pribúdajú desiatky prípadov, ojedinele ich počet prekročí sto za týždeň. 

Ďalšie informácie o mpox:
•    Svetová zdravotnícka organizácia
•    Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb