Tlačové správy

Späť Nebezpečné látky sa našli v detskom organizme

Na Úrade verejného zdravotníctva sa 27. novembra konala tlačová beseda zameraná na prezentáciu národných výsledkov projektu Democophes, ktoré odprezentovala Ing. Katarína Halzlová, vedúca odboru hygieny životného prostredia (ďalej len „OHŽP“) a Mgr. Michal Jajcaj  z OHŽP.

Výsledky ľudského biomonitoringu preukázali, že nebezpečné látky sa našli aj v detskom organizme. Chemické zlúčeniny – ftaláty boli vo zvýšenej hladine namerané  u matiek žijúcich na vidieku a u detí v mestskom prostredí. Ftaláty ohrozujú náš organizmus, majú vplyv na hormonálny systém, činnosť enzýmov, ovplyvňujú funkcie pečene a obličiek.

Okrem ftalátov sa sledovali aj ďalšie základné vybrané látky ako metylortuť, kadmium a kotinín, s ktorými sa denne stretávame a negatívne vplývajú na organizmus. Cieľovou skupinou boli deti vo veku 6 až 11 rokov a ich biologické alebo nevlastné matky do 45 rokov. Analyzovali sa tri lokality na Slovensku: Bratislava, Slovenská Ľupča a Brusno.

V Slovenskej republike bol koordinátorom štúdie Úrad verejného zdravotníctva SR s podporou Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Spoločné pilotné testovanie ľudského biomonitoringu sa uskutočnilo v členských krajinách v roku 2011. Cieľom tejto štúdie bolo zaviesť štandardizovaný spôsob realizovania štúdií ľudského biomonitoringu naprieč Európou. Vybrané členské krajiny postupovali na rovnakom princípe. Vďaka tomu sa projekt osvedčil  ako vhodný  a významný nástroj na získanie údajov o expozícii ľudí škodlivinám zo životného prostredia.

foto kolega s posterom