Tlačové správy

Späť Krátka tlačová správa k pracím guľôčkám

V súvislosti so zistením, že pracie gulôčky výrobnej značky Primato a Ecoball pôvodom z Číny môžu mať zvýšenú aktivitu  prírodných rádionuklidov, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje verejnosť, že v rámci jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR, sú k dispozícii laboratóriá, v ktorých je možné uskutočniť meranie prírodných rádionuklidov. Verejnosť môže priniesť predmetné výrobky na príslušný regionálny úrad v dňoch pracovného týždňa v čase od 8.00 h do 15.00 h, v piatok od 8.00 do 14.00 h, a to konkrétne na: Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach. Vykonanie laboratórnej skúšky je bezplatné.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky