Tlačové správy

Späť Informácie pre cestovateľov

Pred cestou

            Cestovanie môže často so sebou prinášať aj riziko poškodenia zdravia. V záujme predchádzania potenciálnym zdravotným problémom sa cestujúcim odporúča, aby si v dostatočne dlhom čase  pred cestou naplánovali návštevu svojho lekára. Zvlášť dôležité je to u osôb cestujúcich do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov.

Je celý rad rizík, ktoré cestujúceho môžu ohroziť počas cesty alebo pri pobyte v neznámom prostredí. Môžu to byť napríklad:

 • nepriaznivé účinky samotného cestovania na zdravie (cestovanie lietadlom, autom, autobusom, loďou, na bicykli);
 • infekčné choroby;
 • alergie;
 • úrazy a drobné poranenia;
 • telesná záťaž v horúcom, príp. vlhkom prostredí;
 • príznaky zo strany srdcovocievneho, zažívacieho a dýchacieho systému;
 • športové riziká (potápanie, horolezectvo);
 • násilie (krádeže, prepadnutia);
 • psychická záťaž v dôsledku samoty.

Je potrebné poznať účel cesty, poradie krajín, ktoré majú byť navštívené, čas a trvanie predpokladaného pobytu v nich, typ ubytovania a spôsob stravovania (hotel, kemp), prostredie (mesto-dedina).

Ošetrujúci lekár  cestujúcemu poskytne informácie predovšetkým o:

 • povinných alebo odporúčaných očkovaniach;
 • prevencii niektorých ochorení;
 • odporúčaných liekoch na samoliečbu v priebehu cesty;
 • dôsledkoch cesty na  zdravotný stav;
 • spôsobe obmedzenia rizík ochorení v zahraničí.

Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár odošle cestujúceho na niektoré zo špecializovaných  pracovísk, ktoré mu poskytnú informáciu o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii vrátane ochrany pred maláriou a zabezpečia potrebné očkovania. Sú to najmä oddelenia pre cudzokrajné choroby  pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine a v Košiciach.

Obzvlášť ohrozenými cestujúcimi sú:

 • chronicky choré osoby, resp. osoby, ktoré dlhodobo užívajú lieky;
 • chorým na srdce alebo srdcovocievne ochorenia;
 • osoby trpiace na cukrovku;
 • osoby, ktoré sú odkázané na diétne stravovanie;
 • starí ľudia;
 • deti;
 • tehotné a dojčiace ženy;
 • ženy užívajúce antikoncepciu, pri cestovaní v rámci veľkých časových rozdielov oproti stredoeurópskemu času (napr. pri ceste na Ďaleký Východ, Japonska, Austrálie, príp. na západné pobrežie Spojených štátov).

Cesta s dieťaťom

Kto cestuje s deťmi do trópov alebo subtrópov, mal by sa predtým informovať o všetkých podmienkach v mieste budúceho pobytu, pretože podmienky vyhovujúce dospelým môžu byť pre deti nevhodné alebo zaťažujúce.

Pri voľbe dovolenky s malými deťmi dávame prednosť menej náročným krajinám, ubytovaniu v hoteli na dobrej úrovni a dostatočne dlhej príprave na cestu.

S deťmi do troch rokov sa neodporúča cestovať do tropických krajín. Keď cestujeme s deťmi mali by sme so sebou vziať aj dostatok hračiek, prípadne kníh na spríjemnenie cestovania.

Okrem veku je dôležitý aj zdravotný stav detí. Je nutné pred plánovanou  cestou poradiť sa s detským lekárom, prípadne na oddeleniach pre cudzokrajné choroby pri Fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine a Košiciach.

Neodporúča sa cestovať chronicky chorým deťom so špeciálnou liečbou alebo diétou.

Počas pobytu v cudzine 

Najvýznamnejším opatrením v prevencii infekčných ochorení je dôkladné dodržiavanie osobnej hygieny, najmä časté umývanie rúk mydlom a vodou, prípadne použitie čistiacich obrúskov na báze alkoholu.

Stravovanie

Napriek tomu, že cestujúcich láka exotická kuchyňa je vhodné:         

 • konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo (dôkladne uvarené a prepečené);
 • nejesť neumytú surovú zeleninu;
 • vyhýbať sa konzumácii surového mäsa, surových rýb a surových morských živočíchov (vrátane šalátov z nich pripravených);
 • nekonzumovať jedlá, ktoré už raz boli zohriate;
 • vyhýbať sa majonézam, vajíčkam, studeným misám;
 • jesť len ovocie, ktoré sa dá len ošúpať alebo ktoré je dôkladne umyté pitnou vodou;
 • piť  nápoje (vrátane vody a mlieka) len v originálnom balení, na kávu a čaj používať len prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia;
 • nepoužívať do nápojov ľad;
 • na umývanie zubov používať prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia;
 • nejesť zmrzlinu;
 • nekupovať potraviny u pouličných predavačov.

Slnečné žiarenie, opaľovanie a kúpanie

 • chrániť si oči slnečnými okuliarmi s UV filtrom;
 • s opaľovaním začať pomaly a postupne podľa citlivosti pokožky;
 • dbať na dostatočný príjem nealkoholických nápojov počas slnenia;
 • vyhnúť sa úpalu chránením hlavy ( klobúky, čiapky);
 • používať opaľovacie prípravky podľa citlivosti pokožky (u detí sú vhodné faktory 30 a 50);
 • obmedziť pobyt na slnku v čase medzi 11. a 15. Hodinou;
 • vyvarovať sa umývaniu, kúpaniu, rybárčeniu, namáčaniu končatín v neznámych vodách;
 • nekúpať sa v mori v blízkosti vyústenia kanalizácií hotelov;
 • nechodiť bosý po pláži, neležať na holom piesku.

Ochrana pred hmyzom a zvieratami

 • uprednostniť kvalitné bývanie v hoteloch vzdialených od liahní komárov;
 • používať repelentné prípravky;
 • nosiť košele s dlhým rukávom, dlhé nohavice, a to hlavne za súmraku;
 • nosiť bavlnené odevy, ktoré sajú pot;
 • vyvarovať sa kontaktu s voľne sa pohybujúcimi  zvieratami;
 • využívať moskytiery.

Sexuálny styk

 • počítať s vyšším výskytom sexuálne prenosných ochorení vrátane AIDS,
 • najlepšou ochranou je sexuálna abstinencia počas pobytu v cudzine.

Lekárnička pre cestovateľov

Obsah cestovnej lekárničky záleží na krajine, do ktorej cestujeme, na dĺžke pobytu a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. Príbalové letáky všetkých liekov treba ešte doma pred odchodom prečítať. Bezpodmienečne treba splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať indikácie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky, interakcie s inými liekmi. Lekárnička musí byť v suchu, chlade, tme, tak aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu.

Cestovná lekárnička by mala tiež patriť k výbave cestovateľa. Lekárnička by mala obsahovať:

 • lieky proti horúčke a bolestiam hlavy,
 • kvapky do nosa a očí (podľa zváženia aj ušné kvapky),
 • lieky proti hnačke,
 • lieky proti nevoľnosti pri tzv. chorobe z pohybu,
 • lieky proti zápche,
 • antihistaminiká (lieky pri alergických reakciách),
 • antialergický krém (potrebný pri poštípaní hmyzom),
 • lieky na ochranu proti malárii, v prípade pobytu v oblasti s výskytom malárie,
 • spray alebo krém proti hmyzu (repelent),
 • dezinfekčný prostriedok,
 • pohotovostné obväzy,
 • lieky proti plesňovej infekcii nôh.
 • obväzovú vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.

Po návrate

            Niektoré ochorenia sa môžu manifestovať počas cesty, alebo ihneď po návrate. Väčšina ochorení sa prejaví najneskôr do 6-12 týždňov. Ale u niektorých ochorení ako napr. u malárie môže dôjsť k príznakom až po polroku až roku. V prípade ochorenia sa treba hneď po návrate skontaktovať s ošetrujúcim lekárom. Pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach treba lekára informovať o ceste a pobyte v cudzine aj napriek tomu, že od návratu uplynul dlhý čas.

Preventívne správanie sa v rizikových krajinách

Prenosné (infekčné choroby)

 • Nákazy, ktoré sa prenášajú prehltnutím choroboplodných zárodkov zvyčajne ak ide o znečistenú vodu alebo potraviny.

Patria sem najmä cestovateľské hnačky. Hnačka je najčastejším ochorením medzi cestovateľmi. Vo väčšine prípadov ustúpi v priebehu dvoch až troch dní. Na vzniku cestovateľskej hnačky má svoj podiel samotná cesta, zmena klímy, zmena stravy ale aj možnosť kontaminácie potravín a vody niektorými druhmi baktérií. Pri dodržiavaní základných hygienických pravidiel a prechodným diétnym stravovaním príznaky ustúpia za niekoľko hodín. Okrem cestovateľskej hnačky sa môžu vyskytnúť hnačkové ochorenia, ktorých pôvodcom sú salmonely, šigely, niektoré parazity, vírus spôsobujúci  zápal pečene typu A,   pôvodca cholery.

Týmto ochoreniam sa dá zabrániť hygienickými opatreniami zameranými na prísnu osobnú hygienu (čisté ruky), na hygienu vody a potravín. Vyvarovať sa nezvyčajným jedlám, konzumovať iba dostatočne tepelne spracovanú stravu, piť prevarenú vodu, nekonzumovať zmrzlinu, džúsy, nepasterizované mlieko, neuhličité nápoje. Vyhnúť sa konzumácii ľadu pokiaľ nie je záruka, že bol pripravený z nezávadnej alebo prevarenej vody. Pri dlhšom pobyte v rizikových oblastiach sa cestujúcim pred cestou do zahraničia odporúča očkovanie (cholera, vírusový zápal pečene typu A, brušný týfus).

 • Nákazy, ktoré sa prenášajú vdýchnutím (tzv. kvapôčková nákaza)

Najčastejšie ide o choroby z prechladnutia, chrípku, záškrt, osýpky, tuberkulóza, čierny kašeľ.  Zabrániť takýmto ochoreniam sa dá vyhýbaním sa uzavretým preplneným miestnostiam a zamedzením úzkeho styku s chorým ako aj vhodným očkovaním.

 • Nákazy, ktoré sa prenášajú krvnou cestou (napr. pri bodnutí hmyzom cicajúcim krv, nesterilnou injekčnou striekačkou, ale aj pri pohlavnom styku).

Riziko takýchto nákaz je veľmi vysoké najmä v tropických a subtropických krajinách. Patria sem predovšetkým malária, žltá zimnica, zápal pečene typu B, Dengue a AIDS.

V prevencii ochorení  pri bodnutí hmyzom je potrebné dodržiavať osobnú ochranu pred komármi, a to: nosiť košele  s dlhými rukávmi, dlhé nohavice, nekrytú časť kože chrániť vhodným repelentom, spať v uzavretom prostredí  s používaním neporušených moskytier, používať dezinsekčné prostriedky na hubenie komárov. Pri preventívnom užívaní liekov proti malárii odporúčame dodržiavať nasledujúce zásady:

Lieky  užívať 1-2 týždne pred odchodom, počas celého pobytu a pokračovať v užívaní ešte 4 týždne po návrate. Lieky užívať pravidelne podľa odporúčaní ošetrujúceho lekára alebo lekára oddelení cudzokrajných chorôb. Informovať lekára o prípadných vedľajších účinkoch liekoch. Neužívať antimalariká svojvoľne - vždy sa poradiť s lekárom!

Krvnou cestou, resp.  pohlavným stykom sa prenáša aj vírusový zápal pečene typu B a AIDS. V prevencii je potrebné sa vyvarovať nezabezpečených lekárskych zákrokov ( trvať na jednorazových ihlách a striekačkách, na dokonale sterilizovanom lekárskom náradí). Chrániť sa pri pohlavnom styku použitím kondómu.

Očkovanie je k dispozícii len proti žltej zimnici, vírusovému zápalu pečene typu B, kliešťovej encefalitíde.

 • Nákazy, ktoré sa prenášajú  dotykom (kontaktom) cez kožu a sliznice.

Sem patria: tetanus, besnota, kožné plesňové ochorenia, ale aj všetky choroby prenášané pohlavným stykom ako kvapavka, syfilis, trichomoniáza,  mäkký vred ale aj AIDS.

V prevencii sa uplatňuje ošetrenie rán, pri ktorých dochádza k poškodeniu kože, obzvlášť hlbokých  rán. Brániť sa styku s neznámymi zvieratami podozrivými z besnoty. V prevencii plesňových kožných ochorení je potrebné sa vyhýbať chodeniu na boso vo vlhkom teplom prostredí., prípadne používať preventívne protiplesňové prípravky (krémy, masti, roztoky), ktorých je na trhu dostatok Pri pohlavných nákazách sa odporúča sexuálna zdržanlivosť, vyhýbať sa príležitostnému pohlavnému styku. Očkovaním sa možno chrániť proti tetanu a besnote.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky