Tlačové správy

Späť Informácia o sťahovaní výrobku z predaja - Essence eye make up remover oil-free

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku:

názov: Essence eye make up remover oil-free – výrobok na odlíčenie očí

značka: COSNOVA BEAUTY

výrobná dávka/typ:  DE.AB.17, položka číslo: 22299, EAN: 4250035222991

krajina pôvodu: Cosnova GmbH, Am Limespark2, D-65843 Sutzbach, Nemecko

popis:  viď obrázok

COSNOVA BEAUTY

Šarža - COSNOVA BEAUTY

Spoločnosť COSNOVA GmbH, informovala Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, že na základe vlastnej kontroly kvality zistili, že šarža DE.AB.17 vyššie uvedeného výrobku nezodpovedá požiadavkám výrobcu na kvalitu.

Pri mikrobiologickej analýze výrobku zistili, že výrobok vykazuje mikrobiologické znečistenie. Výrobok obsahuje baktériu Burkholderia Cepacia, ktorá sa vyskytuje v spodných vodách, pôde a na rastlinách. Táto baktéria môže u ľudí s veľmi oslabenou imunitou, spravidla pitím zaťaženej vody, vyvolať infekciu.

Viditeľným znakom zaťaženia výrobku essence exye makeup remover oil-free baktériou môže byť, že zvyčajne číra kvapalina je mútna/mliečna a vykazuje šmuhy.

Toto stiahnutie z predaja sa vzťahuje výhradne na šaržu DE.AB.17 výrobku essence eye makeup remover oil-free. Všetky ostatné šarže výrobku zodpovedajú kvalitatívnemu štandardu.

Výrobok sa sťahuje aj od koncového spotrebiteľa. Zákazníci môžu tento výrobok vrátiť a v prípade otázok akéhokoľvek druhu sa môžu informovať na e-malovej adrese ÚVZ SR.

S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky