Tlačové správy

Späť Informácia o označovaní zloženia zubných pást

V médiách, na  internete, ale i medzi verejnosťou sa šíri nepravdivá informácia o označovaní zloženia zubných pást. Podľa tejto informácie farebné pásiky na spodnej strane tuby majú skrytý význam o zložení výrobku. Existujú štyri druhy: zelený pásik: prirodzený obsah, modrý pásik: prirodzený obsah s liekom, červený pásik: prirodzený + chemický obsah, čierny pásik: chemická reakcia

Čo hovorí legislatíva

Bežná zubná pasta na hygienu ústnej dutiny patrí medzi kozmetické výrobky.

Pre kozmetické výrobky platí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (ďalej len „nariadenie 1223/2009“). V čl. 19 Označovanie  sú uvedené podmienky označovania kozmetických výrobkov. Z nariadenia 1223/2009 vyplýva, že zoznamu zložiek musí predchádzať text „ingredients“. Zložky sa uvádzajú v INCI názvoch (Medzinárodná nomenklatúra kozmetických zložiek).  Zoznam zložiek sa uvádza  v zostupnom poradí podľa hmotnosti zložiek v čase ich pridania do kozmetického výrobku. Zložky, ktorých koncentrácie sú nižšie ako 1 %, sa môžu uviesť v akomkoľvek poradí po tých zložkách, ktorých koncentrácie sú vyššie ako 1 %. Vonné a aromatické zložky a ich suroviny sa označia názvami „parfum“ alebo „aroma“.  Ak z praktických dôvodov, nie je možné zoznam zložiek, podmienky použitia alebo upozornenia uviesť na obale, tieto informácie sa uvedú na vloženom alebo pripevnenom letáku, obale, štítku, kartičke alebo na priloženom letáku.

Iné označovanie zložiek kozmetických výrobkov ako je vyššie uvedené, legislatíva nestanovuje.

Informácia o označovaní zloženia zubných pást, šíriaca sa internetom, nie je pravdivá.

Vysvetlenie

Približné zloženie zubných pást je nasledovné: sorbitol, abrazíva, glycerin, nerozpustný metafosforečnan, etanol, sodium pyrophosphate, potassium pyrophosphate, PEG, PPG 10, prísada na ochranu zubov , aniónové povrchovoaktívne látky, regulátory viskozity, doplnkové prísady, chuťové alebo aromatické látky, titanium dioxide, kozmetické farbivá, látky s účinkami proti zubnému povlaku, sladidlá, estery kyseliny hydroxybenzoovej, calcium glycerophosphate, fluoridy. Z vyššie uvedeného rámcového zloženia zubnej pasty vyplýva, že sú to chemické látky alebo zmesi, ktoré môžu byť syntetického alebo prírodného charakteru. Niektoré z nich sú regulované v rámci právneho predpisu. Zoznam (CosIng) všetkých zložiek používaných v kozmetických výrobkoch  je verejne prístupný na webovej stránke Európskej komisie:       http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing.

Farebné pásiky na tubách sú orientačnými značkami pri plnení výrobkov. Pomáhajú poskytovať informáciu o počte naplnených výrobkov a správnosti postavenia tuby v plniacej linke. Sú umiestnené na zadnej strane tuby a ich farba závisí od farebného vyhotovenia pohľadovej strany obalu. Farba pásika musí byť iná ako farba na prednej strane tuby a výrazne odlišná.

Z uvedeného vyplýva, že farebné pásiky na zubných pastách nemajú žiaden súvis s ich zložením. Preto odporúčame spotrebiteľom, aby si takéto informácie nevšímali a nerozširovali ich ďalej. Pri výbere kozmetických výrobkov  odporúčame spotrebiteľom, aby sa riadili podľa informácií uvedených výrobcom na obale  za textom „ingredients“.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky