Tlačové správy

Späť Informácia k výskytu delta variantu pandemického vírusu na Slovensku

Prítomnosť delta variantu na Slovensku bola rutinným sekvenovaním potvrdená v ďalších dvoch prípadoch. Ide o spolu dva nesúvisiace prípady. Osoby majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu a neboli zaočkované.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Úzkym kontaktom osôb bola bezodkladne nariadená domáca karanténa.
V uvedených prípadoch identifikovali delta variant v laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Celkovo máme laboratórne potvrdených šesť delta variantov pandemického vírusu, pričom všetky osoby prišli zo zahraničia.

Sekvenovaním sa v júni 2021 potvrdila i prítomnosť alfa a beta variantu a rovnako variantov, ktoré boli prvýkrát zaznamenané v Egypte a v Rusku.
Posledné dva menované varianty nie sú zatiaľ zaradené medzi VOI (variant od interest, teda epidemiologicky závažný) ani medzi VOC (variant of concern, teda potenciálne závažný variant).
Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou, pretože to je predpoklad, aby bola sekvenácia úspešná.

Delta variant koronavírusu už začína dominovať v mnohých európskych krajinách. Je omnoho infekčnejší ako alfa variant, ktorý sa presadil na našom území. Jedine očkovanie je riešením. So všetkou pokorou vyzývame spoluobčanov, aby rešpektovali pandemické opatrenia, najmä pri príchode zo zahraničia.

Informácie o delta variante (zdroje: WHO, ECDC, britské úrady)

Delta variant (B.1.617.2) patrí spolu s kapa variantom (B.1.617.1) do rovnakej línie, ktoré boli prvýkrát zaznamenané koncom roku 2020 v Indii.

  • Podľa ECDC je zaraďovaný medzi tzv. „variants of concern“, teda varianty, na ktoré je potrebné sa zvlášť zamerať, nakoľko sú jasné vedecké dôkazy o ich možnom vplyve na rýchlosť a spôsob šírenia alebo odpoveď imunitného systému.
  • Je infekčnejší ako alfa variant, minimálne o 40 %
  • Kratší je sériový interval / generačný čas, teda nakazená osoba sa stáva infekčnou už na 2. - 3. deň
  • Vyššie riziko hospitalizácie
  • Najbežnejšie príznaky sú bolesť hlavy, hrdla, nádcha a horúčka, zriedkavejší je kašeľ a strata čuchu
  • Najúčinnejšia ochrana proti delta variantu je u jedinca kompletná zaočkovanosť

Pozitívne vzorky na SARS-CoV-2 sekvenujú na Slovensku Úrad verejného zdravotníctva SR, Biomedicínske centrum SAV a Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky