Tlačové správy

Späť Informácia k výskytu delta variantu na Slovensku

Na Slovensku sme rutinným sekvenovaním doteraz celkovo potvrdili 14 prípadov delta variantu pandemického vírusu SARS-CoV-2. Zväčša ide o osoby, ktoré prišli zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osoby, ktorá v zahraničí nebola.

Jedenásť osôb bolo nezaočkovaných a tri zaočkované. Zaočkované osoby majú podľa očakávaní ľahký priebeh ochorenia a neboli hospitalizované. Hospitalizáciu si však vyžiadal ťažký priebeh ochorenia jednej neočkovanej osoby.

Všetky protiepidemické opatrenia boli príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva zabezpečené a hygienici majú situáciu pod kontrolou.

Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika SR vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou.

“Zároveň pri úspešnej spolupráci všetkých zapojených laboratórií sa v niektorých prípadoch výrazne podarilo skrátiť aj čas medzi odobratím vzorky od pacienta až po výsledok sekvenácie -  už na štyri dni. Takto si dokážeme udržiavať aktuálny prehľad o šírení jednotlivých variantov v populácii a adekvátne na to reagovať,” povedala laboratórna diagnostička a molekulárna biologička na Úrade verejného zdravotníctva SR Anna Kaliňáková.

Delta variant koronavírusu už začína dominovať vo viacerých európskych krajinách. Je omnoho infekčnejší ako alfa variant, ktorý sa presadil na našom území. Jedine očkovanie nás ochráni pred vážnymi stavmi ohrozujúcimi zdravie. So všetkou pokorou vyzývame spoluobčanov, aby rešpektovali pandemické opatrenia, najmä po príchode zo zahraničia.

  • Pozitívne vzorky na SARS-CoV-2 sekvenujú na Slovensku Úrad verejného zdravotníctva SR, Biomedicínske centrum SAV a Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.

Informácia k pozitívnym prípadom zaočkovaných osôb:

  • K 30. 06. 2021 sa zaznamenalo 6 953 prípadov pozitivity (0,35 %) u osôb po prvej dávke očkovania proti COVID-19 a 1 919 prípadov pozitivity (0,12 %) po druhej dávke očkovania proti COVID-19. Tieto výsledky sú v súlade s očakávaniami deklarovanej účinnosti vakcín a potvrdzujú ich vysokú účinnosť.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky