Tlačové správy

Späť Informácia k infekciám SARS-CoV-2 u osôb s pozitívnou očkovacou anamnézou

Výskumy aj prax jednoznačne potvrdzujú, že vakcíny proti COVID-19 sú vysoko účinné. V ojedinelých prípadoch sa však môže infikovať aj taká osoba, ktorá bola zaočkovaná. Pozorovania z terénu a nami zistené proporcie osôb, u ktorých pravdepodobne nedošlo po očkovaní k očakávanej imunitnej odpovedi, sú v zhode s očakávaniami na základe deklarovanej účinnosti vakcín.

K 18. máju 2021 evidujeme spolu 456 585 prípadov COVID-19 (údaj z IS EPIS za rok 2021), pričom bolo hlásených 7766 prípadov pozitivity u zaočkovaných osôb.

Po prvej dávke vakcíny išlo o 6137 prípadov pozitivity z celkového počtu 1 437 945 osôb zaočkovaných 1. dávkou. Vo všeobecnosti tento počet nepresahuje proporciu 0,4%, aj keď kompletná ochrana sa po  prvej dávke vakcíny neočakáva.
V prípade vakcíny od Astra Zeneca (AZ) sme osobitne vypočítali proporciu pozitivity po podaní jednej dávky v intervale viac ako 4 týždne po podaní 1. dávky. V tomto prípade sa prípady pozitivity vyskytovali  v proporcii 0,2% (Astre Zeneca sme sa osobitne venovali vzhľadom na jej postavenie vo vyhláškach ÚVZ SR: 4 týždne po prvej dávke AZ si už možno nahradiť negatívny test dokladom o zaočkovaní)

Po druhej dávke vakcíny sme zaznamenali 1629 prípadov pozitivity z celkového počtu 682 859 osôb zaočkovaných 2. dávkou. V období 14 dní po 2. dávke z toho evidujeme 845 pozitívnych osôb.

Tieto prípady sú starostlivo vyhodnocované vo vzťahu ku klinickej forme a dopadu infekcie vírusom SARS-CoV-2.

Vo všeobecnosti existuje viacero dôvodov, prečo môže dochádzať k infekcii u zaočkovaných osôb: Tvorba ochranných protilátok po očkovaní závisí aj od imunitného systému očkovanej osoby a u malého percenta ľudí nemusí postačovať reakcia vyvolaná vakcínou. Vo všeobecnosti tiež nemožno vylúčiť, že k infekcii SARS-CoV-2 u zaočkovaných došlo krátko pred podaním vakcíny, resp. ešte pred vytvorením dostatočných hladín ochranných protilátok v tele.

Správu vypracovala: Avdičová Mária, doc. MUDr., PhD., oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici