Tlačové správy

Späť Hlavný hygienik SR: Typizovali sme ďalší typ salmonely – Salmonella Minnesota

V troch vzorkách mäsa pôvodom z Brazílie odobraných v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu bola vykonaná sérotypizácia v Národnom referenčnom centre pre salmonelózy na ÚVZ SR a bola potvrdená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Salmonella Heidelberg.

laboratórium OLM

Na základe včera avizovanej informácie o ďalšom type salmonely, hlavný hygienik SR informuje:

„Dnes sme typizovali v Národnom referenčnom centre pre salmonelózy Úradu verejného zdravotníctva SR v ďalšej jednej vzorke mäsa pôvodom z Brazílie, rovnako odobratej odbornými pracovníkmi RÚVZ v zariadení spoločného stravovania, izolát salmonely Salmonella Minnesota, O:21 H:b:e,n,x. Išlo o kuracie rezne solené."

Ďalšie štyri pozitívne vzorky s prítomnosťou salmonel boli dnes zaslané do Národného referenčného centra pre salmonelózy ÚVZ SR na ďalšiu sérotypizáciu.

Prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, v ktorých bolo zistené mäso s prítomnosťou salmonely, uložili príslušné RÚVZ v SR opatrenia okamžitého stiahnutia vyššie uvedených druhov mäsa z použitia na prípravu pokrmov.

Od 23.3. do 4.4.2017, t. j. za obdobie 2 týždňov vykonali pracovníci RÚVZ v SR spolu 3884 kontrol v 3779 zariadeniach spoločného stravovania, pričom v 837 zariadeniach bolo zistené mäso, resp. mäsové výrobky pôvodom z Brazílie. Najčastejšie sa jednalo o mrazené solené kuracie prsia bez kosti a kože a kuracie pečienky hlboko zmrazené a kuracie rezne hlbokomrazené - v celkovom množstve 24244 kg. Zároveň 1 273 zariadení spoločného stravovania bolo kontaktovaných telefonicky, prípadne emailom.

70 vzoriek mäsa a mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie bolo odobraných v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu.

Mimoriadne kontroly v zariadeniach spoločného stravovania zamerané na overovanie zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov používaných na prípravu konečných pokrmov prebiehajú intenzívne aj naďalej.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky