Tlačové správy

Späť Európsky týždeň testovania 2023: Otestujte sa na HIV

Využite možnosť testovania na HIV počas aktuálne prebiehajúceho Európskeho týždňa testovania.  Ako každý rok, koná sa týždeň pred Svetovým dňom boja proti AIDS (1. decembra).

“Testovanie ponúka 11 vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva s poradňami prevencie HIV/AIDS, Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS, HIV Check Point Bratislava a niektoré laboratóriá klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj svojho všeobecného lekára,” uviedla PhDr. Júlia Adamčíková z Odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR.

(Bližšie informácie o testovaní nájdete v nasledujúcom odkaze: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/poradne-prevencie-hiv-aids-v-sr.)

Testovanie je jediný spôsob, ako zistiť, či daná osoba je alebo nie je infikovaná vírusom HIV. 

“V súčasnosti tvorí podiel neskôr zistených infekcií HIV približne 39 %, čo je relatívne vysoké číslo. Testovaním sa umožní skorší záchyt HIV, následne rýchlejšie nasadenie liečby a zamedzenie šírenia infekcie ďalej,” upozornil PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH., hlavný hygienik SR.

“Včasná diagnostika, dôkladná a kontrolovaná liečba umožňujú ľuďom s HIV viesť dlhý život,” zdôraznila PhDr. Mgr. Adriana Mečochová, vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Poradne, v ktorých sa poskytujú osobné konzultácie s možnosťou odberu krvi na vyšetrenie anti-HIV protilátok, sú na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre, v Prešove, v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom. Klient ich môže kontaktovať aj telefonicky alebo emailom.

Všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike poskytuje informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e-mailom.

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR
Hlavný hygienik SR