Streptokoková angína a šarlach

Angína je ochorenie s náhlym začiatkom, vysokou horúčkou a bolesťou v krku spôsobenou zápalom mandlí. Šarlach má podobné príznaky sprevádzané drobným červeným výsevom exantému v podbrúšku. Jedná sa o časté ochorenie detí predškolského a školského veku. Po prekonaní streptokokových nákaz sú možné neskoré následky imunopatologickej povahy (postihnutie obličiek, myokardu). Pôvodcami nákaz sú streptokoky skupiny A, ale len niektoré kmene produkujú toxín, ktorý spôsobuje príznaky šarlachu. Prameňom nákazy je chorý človek alebo nosič choroboplodných zárodkov. Prenos sa uskutočňuje priamo infekčnými kvapôčkami, zriedka nepriamo prostredníctvom kontaminovaných predmetov. Možný je i prenos alimentárnou cestou pri konzumácii napr. mlieka, cukrárskych výrobkov alebo zmrzliny.

V porovnaní  s minulosťou môžeme povedať,  že šarlach neprestavuje bezprostredné ohrozenie života, nakoľko včasná antibiotická liečba je účinná, urýchľuje zotavenie a znižuje možnosť rozvinutia komplikácií -  poškodenie srdca a obličiek. 

Šarlach sa vyskytuje v SR každoročne. Za rok 2021 evidujeme 18 prípadov ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 0,33/100 000 obyvateľov. 

Ochorenia sa vyskytujú celosvetovo.

Prevencia sa opiera o nešpecifické opatrenia (vyhľadávanie a liečba prameňov pôvodcu nákazy, ev. ich izolácia v prípade šarlachu).