Špecializované konzultácie a poradenstvo

Úrady poskytujú aj špecializované konzultácie a poradenstvo (pre odborne zamerané osoby) v nasledujúcich oblastiach:

  • Epidemiológia
  • Výživa, potraviny a kozmetické výrobky
  • Životný štýl
  • Deti a mládež
  • Životné prostredie
  • Pracovné prostredie
  • Laboratóriá
  • Radiačná ochrana

Kontakty na jednotlivé úrady a ich konzultačné služby