Silné mrazy

Aj v našich podmienkach sa vyskytne pár dní skutočne silných mrazov (čo je silný mráz samozrejme inak vnímajú Bratislavčania a inak Tatranci).

Tie môžu predstavovať závažné riziká pre zdravie, ak neprijmeme vhodné opatrenia.
Dobré rady, ako sa chrániť počas mrazov.