Silikónová forma na pečenie muffinov pôvodom z Číny

Dňa 24.2.2021 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané informačné oznámenie Nemecka – migrácia prchavých organických zložiek (cyklosiloxánov) zo silikónovej formy na muffiny z Číny.

Názov a označenie výrobku: Silikónová forma na pečenie Muffinov zelenej farby na 6 ks muffinov, značka TEDi, číslo tovaru: 83798001051000000300, krajina pôvodu: Čína, iné označenie: 3 €, dovozca: TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, Dortmund, Nemecko.

V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia prchavých organických zložiek (zdraviu škodlivých cyklosiloxánov) nad odporúčaný limit 0,5 % podľa Federal Institute for Risk Assessment (BfR) v Nemecku. Uvedené je v rozpore s článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, podľa ktorého musia byť tieto materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.

Na základe výsledku laboratórnej analýzy bolo v Nemecku nariadené stiahnutie predmetného výrobku z trhu. Výrobok sa sťahuje z trhu aj v ostatných členských štátoch (vrátane Slovenskej republiky), kde sa predával v predajniach TEDi, v SR od 12.10.2020 do 16.12.2020.

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

silikonova forma