Salmonelóza

Salmonelóza je akútne bakteriálne hnačkové ochorenie. Prameňom nákazy sú najmä sliepky a iná hydina. Pôvodcami ochorení sú baktérie salmonely. Infekcia sa na človeka prenesie konzumáciou živočíšnych potravín obsahujúcich salmonely, najmä mäso, vajcia a výrobky z nich. Potraviny môžu byť kontaminované primárne (mäso, vajcia z infikovaných zvierat) alebo sekundárne (v procese spracovania surovín a prípravy jedla). Vznik a priebeh ochorenia závisí od infekčnej dávky. Na vyvolanie klinicky manifestnej nákazy sa salmonely musia v potravine pomnožiť. Prejavy nákazy sa dostavia 6 až 72 hodín po konzumácii kontaminovaných potravín, z nich sú najčastejšie majonézy, krémové zákusky, zmrzlina, mäsové výrobky či iné vaječné jedlá. Postihnutý pociťuje nevoľnosť, zvracia, má vysokú horúčku, kŕčovité bolesti brucha, prudké vodnaté stolice často zelenkastej farby. Priebeh ochorenia, najmä v súvislosti s veľkou stratou tekutín, môže byť vážny hlavne u detí a starších pacientov.

Pri liečbe je najdôležitejší dostatočný prívod tekutín s obsahom minerálov, prípadne nesladený čaj a diéta s minimálnym množstvom tuku a dráždivých látok. V prípade nutnej antibiotickej liečby sú vhodné niektoré z penicilínových alebo aminoglykozidových preparátov. Podávanie antibiotík pri nekomplikovanom priebehu ochorenia predlžuje vylučovanie salmonel z organizmu. Takýto vylučovateľ môže byť zdrojom nákazy pre svoje okolie a nemal by pripravovať potravu a nápoje pre druhých ľudí. 
 

Salmonelózy patria k ochoreniam s najvyššou chorobnosťou v SR. V roku 2020 bolo na Slovensku hlásených 3 478 ochorení na salmonelózu. V porovnaní s rokom 2019 došlo k poklesu o 34 %. V našich podmienkach má výrazne sezónny charakter, s maximom v letných a teplých mesiacoch. Postihuje všetky vekové skupiny obyvateľov, najčastejšími pacientmi sú však predškolské deti a starší ľudia. 

Salmonelózy sa vyskytujú na celom svete.

Najlepšou obranou proti ochoreniu je dodržiavanie nasledujúcich zásad: 

 • mäso a vajcia nakupujte len v povolených predajniach, kde sú uskladnené v chladiacom zariadení, 
 • suroviny skladujte v chladničke. Zabránite rozmnožovaniu salmonel. Salmonely sa rozmnožujú pri teplotách od 10 – 60 °C, najviac medzi 30 – 40 °C, 
 • surové vajcia neumývajte. Pórmi v škrupine môžete zaniesť salmonely z povrchu do vnútra vajec, 
 • pri manipulácii so surovým mäsom a surovými vajcami dbajte na zvýšenú hygienu: pracovné miesto i nádoby dôkladne poumývajte teplou vodou a detergenčným prostriedkom (napr. Jar). Po práci si dôkladne umyte ruky. Zabránite tak znečisteniu hotových jedál salmonelami, 
 • nekonzumujte jedlá, ktoré nie sú dostatočne tepelne spracované. Na zneškodnenie salmonel je potrebné vajce variť vo vode 60 °C teplej 12 minút. Pri tepelnom spracovaní mäsa je potrebné, aby sa táto teplota dosiahla v celom jeho objeme, 
 • majonézu používajte len priemyselne vyrobenú, 
 • zmrazené suroviny pred tepelnou úpravou dôkladne rozmrazte, aby sa prevarili v celom objeme, 
 • hotové jedlá skladujte pri teplote do 10 °C, pred podávaním zohrejte min. na 90 °C, alebo krátko povarte, 
 • kuchynské náradie udržujte v čistote. Zabránite tak rozmnožovaniu salmonel v nedokonale odstránených zvyškoch stravy, 
 • zabráňte styku medzi surovými a uvarenými potravinami, 
 • dodržujte zásady osobnej hygieny. Umývajte si ruky pred začatím prípravy stravy a po použití WC, 
 • v letných mesiacoch sa vyhýbajte konzumácii krémových zákuskov, potravinám a zákuskom, ktoré obsahujú surové vajcia alebo nepasterizované mlieko.