Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
ORO/A/2021/03016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 10.11.2021 InterMedical Plus, s.r.o. Vvykonávanie pracovnej činnosti externými pracovníkmi
ORO/A/2021/03016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 10.11.2021 InterMedical Plus, s.r.o. Vvykonávanie pracovnej činnosti externými pracovníkmi
A/4079/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.12.2020 HES - COMGEO, a.s. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na prevenciu prenikania radónu do stavby
A/4079/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.12.2020 HES - COMGEO, a.s. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na prevenciu prenikania radónu do stavby
RÚVZKE/ORO/5881/14555/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.07.2023 GEO Slovakia, s.r.o. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
2019/03238-07/1383/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.11.2019 KORAL, s.r.o. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
ORO/3996/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 14.01.2021 RNDr. Igor Pinter - INTER P Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
ORO/18918/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 11.10.2020 AG & E, s.r.o. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
OOZPŽ/3472/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 14.03.2019 T R A N S I A L, spol. s r.o. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
OOZPŽ/2539/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 29.01.2019 Univerzita Komenského v Bratislave Stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch
RÚVZNR/ORO/1776/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 30.06.2022 Štátny veterinárny a potravinový ústav Stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch
RÚVZNR/ORO/1776/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 30.06.2022 Štátny veterinárny a potravinový ústav Stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch
OOZPŽ/2541/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 29.01.2019 Univerzita Komenského v Bratislave Stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na prevenciu prenikania radónu do stavby
ORO/14780/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 08.11.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
OOZPŽ/2540/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 29.01.2019 Univerzita Komenského v Bratislave Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
2018/06043-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.03.2018 GEOLAB, s.r.o. Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
OOZPŽ/5099/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.08.2019 Výskumný ústav vodného hospodárstva Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
A/3901/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.09.2020 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
A/3901/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.09.2020 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
2010/03487-02/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.07.2010 wesper, a.s. Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2021/04805-04/1309/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 31.08.2021 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2022/05694-04/965/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.03.2022 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2013/00204-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.05.2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2022/08003-07/1404/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.11.2022 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2020/01887-04/530/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.05.2020 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2021/01371-05/530/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.05.2021 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2020/01854-05/531/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.05.2020 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2020/01855-05/529/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.05.2020 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
A/907/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.03.2023 Pivovar STEIGER a.s. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
PPL/A/2019/02502 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 19.08.2019 SES ENERGY, a.s. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2022/03703-06/763/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.06.2022 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2021/03681-05/1147/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.07.2021 ANDRITZ Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
A/599/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.01.2023 Národné lesnícke centrum Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
A/1963/2019/OZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 06.10.2019 ATG Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
PPL/A/2019/02246 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 08.05.2019 SES INSPEKT, s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2019/04317-05/1196/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.09.2019 Juraj Žiga - DEFEKTOSKOPIA Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2018/04786-07/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.07.2018 ApolloniaDental, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/7021/15385/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.07.2023 STESO, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/03589 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 19.12.2018 ORTHOSTOM s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2438/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 08.05.2021 DentM s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3215/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.12.2020 NBdent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1695/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.05.2020 ONDIKOVÁ DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3223/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.12.2020 MUDr. Milan Okuliar Používanie zubného röntgenového prístroja
ŠKrH-483/2003 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 31.10.2003 DELTA med, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/02224-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.04.2019 MEDIR, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/02226-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.04.2019 MEDIR, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1941/7203/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.03.2023 MUDr. Milan Okuliar Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/02225-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.04.2019 MEDIR, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/9828/2018/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 17.09.2018 DELTA med, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/863/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.03.2023 I LOVE DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja