Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 254215. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
01/2018/00360 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Milan Jaškanič 21.02.2018 8. mája 1/490, 089 01 Svidník RUVZSK
01/2018/00393 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov František Popovič 28.04.2018 Hrnčiarska 1597/28, 091 01 Stropkov RUVZSK
01/2018/00394 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbora Piruchová 28.04.2018 Ľ. Štúra 462/4, 089 01 Svidník RUVZSK
01/2018/00418 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Vašičková Dubasová 28.04.2022 140, 090 23 Havaj RUVZSK
01/2018/00424 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Paňková 28.04.2022 SNP 597/53, 089 01 Svidník RUVZSK
01/2018/00432 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Ferencová 28.04.2022 81, 090 42 Okrúhle RUVZSK
01/2018/00435 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľudmila Fabuľová 28.04.2022 304, 082 15 Chmeľov RUVZSK
01808 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Katarína Griffiths 27.09.2011 Jacovce Farská 691/70 A , RUVZTO
01/2018/00436 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriána Konfederáková 28.04.2022 34, 090 03 Ladomirová RUVZSK
01/2018/00496 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zdeno Sivák 28.04.2022 112, 090 02 Kružlová RUVZSK
01/2018/00529 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Magdaléna Humeníková 28.04.2022 Breznica 276, 091 01 Stropkov RUVZSK
01/2018/00565 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikola Jačisková 28.04.2022 Krušinec 71, 091 01 Stropkov RUVZSK
01/2018/00578 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Radka Gonosová 28.04.2022 5, 090 23 Havaj RUVZSK
01/2018/00581 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marcela Bučková 28.04.2022 Vojtovce 20, 091 01 Stropkov RUVZSK
01/2018/00586 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Daňková 28.04.2022 Železník 49, 087 01 Giraltovce RUVZSK
01/2018/00587 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ingrid Oleárniková 28.04.2022 Soľník 17, 090 31 Kolbovce RUVZSK
01/2018/00598 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Rusnáková 28.04.2022 Šandalská 1411/11, 091 01 Stropkov RUVZSK
01/2018/00600 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dana Fejová 28.04.2022 Gen. Svobodu 684/11, 089 01 Svidník RUVZSK
01/2018/00628 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Mydla 28.04.2022 Nová Kelča 106, 094 04 Nová Kelča RUVZSK
01/2018/00629 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sidónia Kočišová 28.04.2022 Kalinčiakova 1069/40, 091 01 Stropkov RUVZSK
01/2018/00657 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Goriščák 28.04.2022 Záhradná 297/3, 089 01 Svidník RUVZSK
01/2018/00794 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lýdia Pavlíková 26.06.2018 Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov RUVZSK
01/2018/00832 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Puchirová 22.12.2015 53, 090 01 Kapišová RUVZSK
01202 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Matisková 19.06.2015 Nitrica Dvorníky nad Nitricou 371 371, Nitrica RUVZTO
01202 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Velický 22.06.2011 Rybany 263 Rybany , 263 RUVZTO
01202 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Bačiková 20.04.2007 Gagarinova 2311, Topoľčany RUVZTO
01203 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Staňová 19.06.2015 Partizánske Horská 1298/3 3/1298, Partizánske RUVZTO
01203 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Soňa Bohušová 22.06.2011 Partizánske Horská 1298/5 5/1298, Partizánske RUVZTO
01204 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Letavayová 19.06.2015 Partizánske Horská 1306/27 27/1306, Partizánske RUVZTO
01204 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Kukučka 27.06.2007 Vozokany 87 Vozokany , 87 RUVZTO
01204 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách Štefan Bečka 19.06.2012 Kuzmice Nová 5/9 9/5, Kuzmice RUVZTO
01204/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marián Plecho 10.07.2018 Na hlinách 4/6776, 917 01 Trnava RUVZGA
01205 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Hubinský 27.06.2007 Muškátová 513/516, Veľké Ripňany RUVZTO
01205/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Samir Drinka 10.07.2018 Orešianska 9/5854, 917 01 Trnava RUVZGA
01206 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivana Remeňová 19.06.2015 Partizánske veľká okružná 1128/44 44/1128, Partizánske RUVZTO
01206/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Poláková 10.07.2018 919 03 Horné Orešany s.č. 1 1, 919 03 Horné Orešany RUVZGA
01207 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Drahomíra Godálová 06.06.2007 Bojná 594 Bojná , 594 RUVZTO
01207 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Soňa Škreková 20.06.2008 Hviezdoslava 32/2262, Topoľčany RUVZTO
01207 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Janette Javorková 17.07.2017 Topoľčany J. Matušku 2234/20 20/2234, Topoľčany RUVZTO
01/207/00500 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Kačuriaková 09.06.2017 19, 090 16 Rovné RUVZSK
01207/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marijan Hudak 10.07.2018 919 53 Dechtice , , RUVZGA
01208 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Denisa Čerňanová 20.06.2008 Krušovská 25/2050, Topoľčany RUVZTO
01208 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marta Padúchová 19.06.2015 Martin - Jahodníky Benkova 4026/10 Jahodníky, 10/4026 RUVZTO
01208 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viola Bečková 15.05.2007 Malé Dvorany Bojná 739 Malé Dvorany, 739 RUVZTO
01208 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Marek Michalka 17.07.2017 Prašice Partizánska 502/12 12/502, Prašice RUVZTO
01208/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Slobodníková 10.07.2018 Koniarekova 28, 917 01 Trnava RUVZGA
01209 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Švecová 22.06.2011 Oponice 89 Oponice , 89 RUVZTO
01209 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Kmeťová 06.06.2007 Oponice 127 Oponice , 127 RUVZTO
01209 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Palušová 26.06.2013 Jacovce Zemianská 717/67 67/717, Jacovce RUVZTO
01209 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Janoušková 20.06.2008 Streďanská 1763, Topoľčany RUVZTO