Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 254215. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00341 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Branislav Šebo 27.03.2017 Snežienková 20/2576, Topoľčany RUVZTO
00341 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Hana Szöllösyová 02.05.2022 Palkovičova 14/4273, Topoľčany RUVZTO
00341 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarmila Kocáková 05.03.2018 Topoľčany Šafárikova 2817/3 3/2817, Topoľčany RUVZTO
00341 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Štefanková 15.03.2019 Topoľčany Alexyho 2700/13 13/2700, Topoľčany RUVZTO
00341 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Bímová 31.01.2006 Trenčianska cesta Bánovce nad Bebr., 20/597 RUVZTO
00341/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Hofstädterová 07.02.2017 Hviezdoslavova Bratislava, 58, 821 06 RUVZGA
00341/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Henrieta Šugárová 15.02.2018 Mochovská 14, 934 05 Levice RUVZGA
00342 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Miroslav Košík 08.02.2007 Malinovského 2/1151, Partizánske RUVZTO
00342 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľuboš Večera 31.01.2006 Trenčianska cesta Bánovce nad Bebr., 10/600 RUVZTO
00342 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vlasta Petreje 27.03.2017 Sekanica 27/108, Kuzmice RUVZTO
00342/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefan Pint 07.02.2017 Jilemnického 12/338, 929 01 Dunajská Streda RUVZGA
00342/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Terézia Ecsek 15.02.2018 943 01 Štúrovo. Smetanova 11 Štúrovo. Smetanova, 11, 943 01 RUVZGA
00343 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Marián Podkamenský 08.02.2007 Hradište 209 Hradište , 209 RUVZTO
00343 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Kozinková 13.02.2020 Topoľčany Streďanská 2617/41 41/2617, Topoľčany RUVZTO
00343 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Petra Maninová 14.02.2017 Bánovce nad Bebravou J. Matušku 1902/26 26/1902, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00343 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Duchová 25.04.2008 Oponice 192 Oponice , 192 RUVZTO
00343/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvia Deáková 07.02.2017 Jantárová 3/1866, 929 01 Dunajská Streda RUVZGA
00343/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marcela Bíňovská 15.02.2018 Tepličná 23/358, 935 23 Rybník RUVZGA
00344 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Ján Sekáč 08.02.2007 Vysočany 49 Vysočany , 49 RUVZTO
00344 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Rončáková 13.02.2020 Partizánske Veľká okružná 1028/7 7/1028, Partizánske RUVZTO
00344 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Fico 14.02.2017 Bánovce nad Bebravou J.C.Hronského 1328/9 9/1328, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00344 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Martina Merašická 13.03.2008 Alexyho 2688, Topoľčany RUVZTO
00345 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Anton Neštepný 08.02.2007 Veľký Klíž Klížske Hradište 196 196, Veľký Klíž RUVZTO
00345 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivana Raganová 14.02.2017 Bánovce nad Bebravou K Priehrade 786/5 5/786, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00345 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Lavová 19.04.2018 Súlovce 97 Súlovce , 97 RUVZTO
00345 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Terézia Nová 13.02.2020 Topoľčany Janka Matušku 2234 2234, Topoľčany RUVZTO
00345/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Galgócziová 15.02.2018 941 31 Dvory nad Žitavou Malá 11 E , , RUVZGA
00346 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Peter Ďuriš 08.02.2007 Terézie Vansovej 2/1269, Partizánske RUVZTO
00346 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Blanka Jamrichová 13.02.2020 Práznovce Jesenského 313/20 20/313, Práznovce RUVZTO
00346 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Kováčiková 17.02.2017 Bánovce nad Bebravou Palkovičova 584/1 1/584, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00346/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erik Kokina 15.02.2018 Kostolná 9/590, 946 14 Zemianska Olča RUVZGA
00347 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Jozef Gunár 08.02.2007 apríla Bánovce nad Bebr., 10/1116 RUVZTO
00347 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Mrižová 13.02.2020 Topoľčany Palárikova 4082/12 12/4082, Topoľčany RUVZTO
00347 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Kozárová 04.03.2013 Topoľčany Streďanská 2617/39 39/2617, Topoľčany RUVZTO
00347 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Oľga Kuricová 14.12.2016 Bánovce nad Bebravou A. Hlinku 1119/15 15/1119, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00347/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marek Wlachovský 15.02.2018 930 39 Hubice s.č. 10 10, 930 39 Hubice RUVZGA
00348 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Milan Kňaze 08.02.2007 Hradište 59 Hradište , 59 RUVZTO
00348 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Pavlíková 13.02.2020 Topoľčany D. Jurkoviča 2366/8 8/2366, Topoľčany RUVZTO
00348 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Kušnierová 14.02.2017 Bánovce nad Bebravou Cibislávska 1025/2 2/1025, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00348 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Petra Michalková 04.03.2013 Topoľčany - Veľké Bedzany Čerešňová 9/12 Veľké Bedzany, 12/9 RUVZTO
00348/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefan Lačok 15.02.2018 Latorická Bratislava, 13, 821 07 RUVZGA
00349 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Stanislav Škarka 08.02.2007 Februárová 22/1033, Partizánske RUVZTO
00349 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Bujnová 13.02.2020 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2266/16 16/2266, Topoľčany RUVZTO
00349 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žaneta Pletňová 14.02.2017 Bánovce nad Bebravou A.Hlinku 1184/3 3/1184, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00349/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Blahová 15.02.2018 Komárnická Bratislava, 48, 821 02 RUVZGA
00350 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jaromír Koscelník 13.03.2015 Topoľčany , RUVZTO
00350 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Oravcová 13.02.2020 Topoľčany Športovcov 4978/12 12/4978, Topoľčany RUVZTO
00350 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikoleta Števanková 14.02.2017 Prusy 77 Prusy , 77 RUVZTO
00350/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Popelka 15.02.2018 925 53 Pata , , RUVZGA
00351 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obskuhe vodovodneých zariadení pitnej vody Marian Krištof 09.02.2007 Trenčianska cesta Bánovce nad Bebr., 19/1053 RUVZTO