Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 254215. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
01/2012/00639 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody Marek Jurko 28.03.2012 50 RUVZSK
00303 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Karina Marková 26.02.2016 Dvorany nad Nitrou 226 Dvorany nad Nitrou , 226 RUVZTO
00303 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Kerek 11.02.2011 Dvorany nad Nitrou 210 Dvorany nad Nitrou , 210 RUVZTO
00303/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gizela Ravaszová 08.02.2018 Ravaszová 17/257, 925 23 Jelka RUVZGA
00304 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Igor Mišina 27.01.2006 Štefánika Bánovce nad Bebr., 14/51 RUVZTO
00305 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Tomková 28.02.2012 Partizánske Horská 1307/33 33/1307, Partizánske RUVZTO
00305 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Záhumenská 27.01.2006 Trenčianska cesta Bánovce nad Bebr., 24/597 RUVZTO
00306 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Zahustelová 05.02.2010 Benku 12/2430, Topoľčany RUVZTO
00306 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tereza Slámová 02.05.2022 Nálepku 70/719, Radošina RUVZTO
00307 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Zajacová 05.02.2010 Palkovičova 20/4275, Topoľčany RUVZTO
00307 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Žatková 27.01.2006 Mojmírova Bánovce nad Bebr., 2/1286 RUVZTO
00308 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jitka Činková 27.01.2006 Malé Chlievany Bánovce nad Bebr., 73 RUVZTO
00308 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Kmeťo 05.02.2010 Jurkoviča 16/2366, Topoľčany RUVZTO
00309 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Bridová 18.02.2020 Horná Ves 297 Horná Ves , 297 RUVZTO
00309 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristián Obst 27.01.2006 Cyrila a Metoda Bánovce n, 12/1307 RUVZTO
00310 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenka Danišková 27.01.2006 Veľké Chlievany 42 Veľké Chlievany , 42 RUVZTO
00311 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Chocholáčková 27.01.2006 Janka Kráľa 38/1168, Partizánske RUVZTO
00312 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Zajacová 27.01.2006 Hronského Bánovce nad Bebr., 9/1328 RUVZTO
00313 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lýdia Opačitá 27.01.2006 Horská 20/1312, Partizánske RUVZTO
00314 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Kováčová 25.03.2014 Hrušovany 264 Hrušovany , 264 RUVZTO
00314 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Soňa Lutková 27.01.2006 Slatinská Bánovce nad Bebr., 10/1322 RUVZTO
00315 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Čertek 25.03.2014 Topoľčany Topoľová 2317/40 40/2317, Topoľčany RUVZTO
00315 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Slavomír Zajac 27.01.2006 Hronského Bánovce nad Bebr., 9/1328 RUVZTO
00316 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrej Valach 31.01.2006 Rastislavova Bánovce nad Bebr., 1300 RUVZTO
00317 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Rumanovská 27.01.2006 Livinské Opatovce 16 Livinské Opatovce , 16 RUVZTO
00317 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Dovalovská 13.03.2015 Rajčany 194 Rajčany , 194 RUVZTO
00318 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Elena Peciarová 11.03.2015 Partizánske Veľká okružná 1128/42 42/1128, Partizánske RUVZTO
00318 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Manduchová 27.01.2006 Dežerice 12 Dežerice , 12 RUVZTO
00319 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Mancírová 11.03.2015 Partizánske Veľká okružná 1029/36 36/1029, Partizánske RUVZTO
00319 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Pavol Valko 27.01.2006 Vystrkov Bánovce nad Bebr., 2/1121 RUVZTO
00320 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Šormanová 11.03.2015 Partizánske Generála Svobodu 766/5 5/766, Partizánske RUVZTO
00320 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sára Poláková 29.04.2022 Slnečná 17/340, Prašice RUVZTO
00321 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubica Šustrová 27.01.2006 Dubčeka Bánovce nad Bebr., 3/1252 RUVZTO
00323 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Sandanusová 11.03.2015 Topoľčany Krušovská 2302/50 50/2302, Topoľčany RUVZTO
00324 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Bednáriková 11.03.2015 Topoľčany M.A.Bazovského 2355/7 7/2355, Topoľčany RUVZTO
00325 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Mokrý 04.03.2016 Topoľčany Krušovská 1645/6 6/1645, Topoľčany RUVZTO
00325 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Štefčíková 11.03.2015 Krnča 9. mája 152/8 . mája , 8/152 RUVZTO
00325 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miloš Šobáň 11.02.2014 Topoľčany Streďanská 1790/2 2/1790, Topoľčany RUVZTO
00325/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Gabrišová 07.02.2017 919 33 Trakovice č.d. 287 287, 919 33 Trakovice RUVZGA
00326 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrícia Miklasová 11.03.2015 Partizánske Makarenkova 149/13 13/149, Partizánske RUVZTO
00326 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Petra Utekalová 11.02.2014 Hradište 346 Hradište , 346 RUVZTO
00326/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Smolarová 07.02.2017 951 21 Rišňovce č.d. 486 486, 951 21 Rišňovce RUVZGA
00327 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marcel Novotný 11.03.2015 Topoľčany B. Němcovej 1907/11 mcovej , 11/1907 RUVZTO
00327 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Petreje 31.01.2006 Trenčianska cesta Bánovce nad Bebr., 19/1053 RUVZTO
00327 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Utekal 11.02.2014 Hradište 346 Hradište , 346 RUVZTO
00327/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Šranková 07.02.2017 951 04 Veľký Lapáš č.d. 478 478, 951 04 Veľký Lapáš RUVZGA
00328 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Mičovská 31.01.2006 Malé Hoste 136 Malé Hoste , 136 RUVZTO
00328/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Chovancová 07.02.2017 Pribinova 17/5271, 901 01 Malacky RUVZGA
00329 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Júlia Holíčková 31.01.2006 Partizánska Bánovce nad Bebr., 106/1607 RUVZTO
00329/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Masaryková 07.02.2017 Prievozská Bratislava, 16, 821 09 RUVZGA