Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 254215. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00112 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriatik Aliu 15.02.2017 Topoľčany Palkovičova 4276/22 22/4276, Topoľčany RUVZTO
00113 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Bajcarová 11.02.2014 Topoľčany Stummerova 181/164 164/181, Topoľčany RUVZTO
00114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adam Pastva 29.04.2022 Veľké Ostratice 152 Veľké Ostratice , 152 RUVZTO
00114 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dominik Procházka 17.02.2017 Horné Štitáre 159 Horné Štitáre , 159 RUVZTO
00115 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Štadlerová 10.02.2011 Súlovce 123 Súlovce , 123 RUVZTO
00116 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrej Patay 11.02.2014 Topoľčany M.A.Bazovského 2351/20 20/2351, Topoľčany RUVZTO
00116 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marta Šupová 10.02.2011 Súlovce 30 Súlovce , 30 RUVZTO
00117 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Emília Vlkovičová 15.01.2009 Benku 14/2430, Topoľčany RUVZTO
00120 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Oľga Barányiová 05.02.2010 Povstania 36/1633, Topoľčany RUVZTO
00122 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Nikola Uhlárová 13.03.2015 Topoľčany Krušovská 2301/44 44/2301, Topoľčany RUVZTO
00124 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Ozimý 15.02.2007 Krušovská 16/1645, Topoľčany RUVZTO
00124 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslav Rosa 11.02.2014 Nadlice 217 Nadlice , 217 RUVZTO
00125 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dana Pavlovičová 13.03.2019 Ludanice Topoľčianska 154/27 27/154, Ludanice RUVZTO
00125 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Paluš 05.03.2017 Prašice Partizánska 731/37 37/731, Prašice RUVZTO
001256 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Branislav Budiš 20.09.2005 Alexyho 10/2704, Topoľčany RUVZTO
00126 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Revaj 15.02.2017 Dvorany nad Nitrou 261 Dvorany nad Nitrou , 261 RUVZTO
00126 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viera Beňová 10.02.2011 Kuzmice Jacovská 194/20 20/194, Kuzmice RUVZTO
00127 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Muková 11.02.2011 Urmince 426 Urmince , 426 RUVZTO
00130/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľudovít Zlatý 10.01.2017 Germánska 6, 927 05 Šaľa RUVZGA
00131/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Bianka Pálová 10.01.2017 927 05 Dlhá nad Váhom č.d. 401 401, 927 05 Dlhá nad Váhom RUVZGA
00132 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Šupová 15.02.2017 Krnča Družstevná 248/14 14/248, Krnča RUVZTO
00132/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Javorová 10.01.2017 Školská 29/675, 925 22 Veľké Úľany RUVZGA
00132/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Melinda Kissová 08.02.2018 925 08 Čierny Brod s.č. 549 549, 925 08 Čierny Brod RUVZGA
00133 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Ondrišová 30.05.2022 Tribečská 14/2275, Topoľčany RUVZTO
00133/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Natália Vargová 10.01.2017 Hlinku 3/1149, 926 01 Sereď RUVZGA
00133/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žaneta Mészárosová 08.02.2018 925 07 Mostová , , RUVZGA
00134 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Geschwandtnerová 04.03.2016 Tesáre 172 Tesáre , 172 RUVZTO
00134 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Osúchová 02.05.2022 956 03 Horné Štitáre 182 182, Horné Štitáre RUVZTO
00134/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Krištofová 10.01.2017 Komenského 1/1665, 927 05 Šaľa RUVZGA
00134/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Edita Tonková 08.02.2018 925 04 Tomášikovo s.č. 375 375, 925 04 Tomášikovo RUVZGA
00135/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Bosá 10.01.2017 Hlinku 19/3058, 926 01 Sereď RUVZGA
00135/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zlata Farkašová 08.02.2018 925 05 Vozokany s.č. 189 189, 925 05 Vozokany RUVZGA
00136 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nguyen Van 05.03.2018 Brezno Jesenského 1038/3 3/1038, Brezno RUVZTO
00136/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Simona Szabová 10.01.2017 Hlavná 95, 925 92 Topoľnica RUVZGA
00139 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Klemanová 29.04.2022 Robotnícka 1/343, Tovarníky RUVZTO
00139 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marianna Lutková 11.03.2015 Topoľčany Palárikova 2786/20 20/2786, Topoľčany RUVZTO
00140 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ivana Trtíková 25.02.2019 Bošany ČSA 625/80 80/625, Bošany RUVZTO
00140 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Andrašková 02.05.2022 Topoľčany Šafáriková 4455/15 15/4455, Topoľčany RUVZTO
00140 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Matušíková 11.02.2011 Solčany Janka Kráľa 704/46 46/704, Solčany RUVZTO
00140/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Róbert Piši 10.01.2017 Pionierska 7/596, 925 21 Sládkovičovo RUVZGA
00140/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Varga 14.01.2019 Malý Ostrov 69, 946 03 Dedina Mládeže RUVZGA
00141 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Darina Šelestiaková 11.02.2011 Topoľčany Nitrianska Streda 277 277, Topoľčany RUVZTO
00141 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Kobidová 25.02.2019 Tovarníky Obrancov mieru 55/72 72/55, Tovarníky RUVZTO
00141 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Lukačovičová 28.04.2022 Podhradie 157 Podhradie , 157 RUVZTO
00141/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Grega 14.01.2019 Kostolná 517/22, 053 61 Spišské Vlachy RUVZGA
00142 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Tisovská 11.02.2011 Streďanská 45/2661, Topoľčany RUVZTO
00142/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gergely Tóth 14.01.2019 Pažitná 20/451, 930 12 Ohrady RUVZGA
00143/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Zacharová 14.01.2019 Za Humnami 454, 951 23 Lukáčovce RUVZGA
00144/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Magdaléna Ravaszová 14.01.2019 Ravaszová 1043, 925 23 Jelka RUVZGA
00145/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Tóthová 10.01.2017 Jazerná 28, 927 01 Šaľa RUVZGA