Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 254215. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00651 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubomíra Košecká 09.06.2005 Hviezdoslava 2169, Topoľčany RUVZTO
00651 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľuboš Vrbinčík 24.04.2018 Topoľčany Streďanská 2731/28 28/2731, Topoľčany RUVZTO
00651 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Bilik 15.06.2016 Topoľčany J. Matušku 2139/7 7/2139, Topoľčany RUVZTO
00651/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marianna Jurecsková 27.03.2017 Vinohradnícka 174, 925 04 Tomášikovo RUVZGA
00652 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Viderňanová 09.06.2005 Horné Obdokovce 250 Horné Obdokovce , 250 RUVZTO
00652 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Vladimír Košťál 15.03.2007 Klatová Nová Ves 363 Klatová Nová Ves , 363 RUVZTO
00652/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viola Pintérová 27.03.2017 Revolučná 13/967, 924 01 Galanta RUVZGA
00653 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Edita Múčková 09.06.2005 Horné Obdokovce 350 Horné Obdokovce , 350 RUVZTO
00653/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daina Jaroš 27.03.2017 SNP 34/946, 927 01 Šaľa RUVZGA
00653/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Danišová 02.04.2019 Štefánika 18, 919 43 Cífer RUVZGA
00654 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Beňová 09.06.2005 Veľké Dvorany 5 Veľké Dvorany , 5 RUVZTO
00654/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Szabová 27.03.2017 925 62 Váhovce č. 443 443, 925 62 Váhovce RUVZGA
00654/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Horváth 02.04.2019 Šaľská 507, 925 52 Šoporňa RUVZGA
00655 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Ondrušová 09.06.2005 mája 14, Solčany RUVZTO
00655 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Stanková 28.05.2013 Topoľčany M.A.Bazovského 2360/15 15/2360, Topoľčany RUVZTO
00655/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Annamária Mészárosová 27.03.2017 925 62 Váhovce č. 582 582, 925 62 Váhovce RUVZGA
00655/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dávid Szabo 02.04.2019 925 62 Váhovce s.č. 738 738, 925 62 Váhovce RUVZGA
00656 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dáša Hrnčárová 09.06.2005 Pivovarnícka 2278, Topoľčany RUVZTO
00656/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Noémi Vágovicsová 27.03.2017 925 06 Čierna Voda č. 413 413, 925 06 Čierna Voda RUVZGA
00656/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Filip Jalsovszky 02.04.2019 925 62 Váhovce s.č. 243 243, 925 62 Váhovce RUVZGA
00657 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikola Hanová 24.04.2018 Topoľčany Gagarinova 1573/5 5/1573, Topoľčany RUVZTO
00657 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ivan Gábriš 28.02.2007 Benku 2/2423, Topoľčany RUVZTO
00657/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriana Kapucová 27.03.2017 925 42 Trstice č. 703 703, 925 42 Trstice RUVZGA
00657/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Galbičková 02.04.2019 Vinohradská 8, 920 01 Hlohovec RUVZGA
00658 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dagmar Pinterová 29.04.2014 Topoľčany Palkovičova 4420/28 28/4420, Topoľčany RUVZTO
00658 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Krištofová 28.04.2015 Solčianky 50 Solčianky , 50 RUVZTO
00658 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marián Kapusta 26.02.2007 Obsolovce 94 Obsolovce , 94 RUVZTO
00658/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbara Szikhartová 27.03.2017 mierová 59/1448, 924 01 Galanta RUVZGA
00658/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tibor Jakubec 02.04.2019 925 03 Horné Saliby s.č. 411 411, 925 03 Horné Saliby RUVZGA
00659 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Grežďová 19.03.2015 Dvorec 57 Dvorec , 57 RUVZTO
00659/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Tóthová 27.03.2017 Jahodná 8/206, 925 23 Jelka RUVZGA
00659/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Rajmund Loškár 02.04.2019 Ibrányiho 51/1253, 077 01 Kráľovský Chlmec RUVZGA
00660 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Danka Grácová 27.04.2016 Topoľčany - Veľké Bedzany Čerešňová 5/8 Veľké Bedzany, 8/5 RUVZTO
00660 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Kapláňová 19.03.2015 Chynorany Cintorínska 41/7 7/41, Chynorany RUVZTO
00660/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helga Ladicsová 27.03.2017 Lúčna 2, 941 10 Tvrdošovce RUVZGA
00660/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ladislav Borsanyi 02.04.2019 928 85 Neded s.č. 241 241, 928 85 Neded RUVZGA
00661 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Križmová 19.03.2015 Blesovce 127 Blesovce , 127 RUVZTO
00661/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zsolt Tóth 27.03.2017 Nezábudková 6/565, 927 01 Šaľa RUVZGA
00661/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Ferenčičová 16.03.2018 Hlboká 19, 901 01 Malacky RUVZGA
00661/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Sáderová 02.04.2019 Buková 12, 974 09 Banská Bystrica RUVZGA
00662 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Heková 19.03.2015 Nádražná 43, Komjatice RUVZTO
00662/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Joneková 27.03.2017 Hollého 30, 927 05 Šaľa RUVZGA
00662/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Galbová 16.03.2018 Štúrová 776, 908 72 Závod RUVZGA
00662/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Valachová 02.04.2019 966 15 Kozelník s.č. 25 25, 966 15 Kozelník RUVZGA
00663 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Flórová 19.03.2015 Nedanovce 151 Nedanovce , 151 RUVZTO
00663/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alexandra Sinová 27.03.2017 Hlavná 43/12, 927 01 Šaľa RUVZGA
00663/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mário Lancz 16.03.2018 925 81 Diakovce , , RUVZGA
00663/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Letková 02.04.2019 Okružná 7/649, 917 01 Trnava RUVZGA
00664 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lívia Antalíková 19.03.2015 Veľké Ripňany Nová 615/407 407/615, Veľké Ripňany RUVZTO
00664/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Georgina Stará 27.03.2017 Clementisové sady 12/906, 924 01 Galanta RUVZGA