Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 254215. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00634/2019/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Androvičová 10.04.2019 časť Lúčny Dvor 23/533, 925 28 Pusté Úľany RUVZGA
00635 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Slávka Ondrušová 18.03.2009 Tovarníky Dr. Pantočku 466/37 37/466, Tovarníky RUVZTO
00635 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Vystavilová 29.04.2022 Jesenského 21/2321, Topoľčany RUVZTO
00635/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Tóth 08.03.2018 925 71 Trnovec nad Váhom , , RUVZGA
00635/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tatiana Knézelová 02.04.2019 Pažitná 21/1014, 926 01 Sereď RUVZGA
00636 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Nemčeková 18.03.2009 Krušovská 49/1472, Topoľčany RUVZTO
00636/2017/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Bédi 08.03.2018 Pod Hrádzou 18/2223, 926 01 Sereď RUVZGA
00636/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anton Chovanec 02.04.2019 Lúčny dvor 23/533, 925 28 Pusté Úľany RUVZGA
00637 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Dolníková 18.03.2009 Veľké Bedzany Chmelová 225/14 Veľké Bedzany, 14/225 RUVZTO
00637/2017/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Švihoríková 08.03.2018 Šaľská 92, 925 52 Šoporňa RUVZGA
00638 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Krištofová 18.03.2009 Koniarovce 23 Koniarovce , 23 RUVZTO
00638 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vladimíra Božiková 24.04.2018 Topoľčany M. Benku 4926/41 41/4926, Topoľčany RUVZTO
00638/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tibor Vadkerti 09.03.2018 925 41 Kráľov Brod s.č. 191 191, 925 41 Kráľov Brod RUVZGA
00639 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lívia Minarovičová 18.03.2009 Nitra - Diely Murániho 28/1 Diely, 1/28 RUVZTO
00639/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Viola Pálová 09.03.2018 925 84 Vlčany s.č. 870 870, 925 84 Vlčany RUVZGA
00639/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Nikola Gálová 02.04.2019 Nitrianska 20/1933, 927 05 Šaľa RUVZGA
00640 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvia Kulifajová 18.03.2009 Gorazdova Bánovce n, 13/1317 RUVZTO
00640/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Fischerová 09.03.2018 Družstevná 32/282, 900 66 Vysoká pri Morave RUVZGA
00641 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Iveta Duchoslavová 19.04.2011 Prašice Slnečná 388/65 65/388, Prašice RUVZTO
00641 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Žatko 18.03.2009 Dolné Naštice 51 Dolné Naštice , 51 RUVZTO
00641/2018/Rj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Roman Búri 05.04.2018 Školská 66/464, 925 23 Jelka RUVZGA
00641/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marek Jankovič 02.04.2019 Mlynárska 26/36, 926 01 Sereď RUVZGA
00642 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Golejová 18.03.2009 Urmince 252 Urmince , 252 RUVZTO
00642 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Duchoslav 19.04.2011 Prašice Slnečná 388/65 65/388, Prašice RUVZTO
00642/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Dózsová 02.04.2019 Rákocziho 31, 941 10 Tvrdošovce RUVZGA
00643 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Blinová 18.03.2009 Dubčeka Bánovce n, 7/1244 RUVZTO
00643/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Prágerová 02.04.2019 Hollého 14/1844, 927 05 Šaľa RUVZGA
00644 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Ševčíková 18.03.2009 Pečeňany170 , RUVZTO
00645 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Bujnová 18.03.2009 Žalmana 11/1715, Topoľčany RUVZTO
00645/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lívia Baranová 27.03.2017 Novomeského 4/773, 927 01 Šaľa RUVZGA
00646 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Dermeková 18.03.2009 Veľká okružná 77/1105, Partizánske RUVZTO
00646 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Beňová 09.06.2005 Blesovce 141 Blesovce , 141 RUVZTO
00646/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Bošáková 27.03.2017 925 01 Matúškovo č. 592 592, 925 01 Matúškovo RUVZGA
00647 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dagmar Frťalová 10.05.2018 Topoľčany M. Benku 2430/12 12/2430, Topoľčany RUVZTO
00647 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Gendiarová 18.03.2009 Krušovce Štúrova 524/15 15/524, Krušovce RUVZTO
00647 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žaneta Dúcka 09.06.2005 Sládkovičova Bánovce n, 34/1172 RUVZTO
00647/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Kelecsényiová 27.03.2017 925 07 Mostová č. 248 248, 925 07 Mostová RUVZGA
00648 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marta Kolenčíková 09.06.2005 Veľké Bedzany , RUVZTO
00648 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Gogová 24.04.2018 Topoľčany J. Jesenského 2316/15 15/2316, Topoľčany RUVZTO
00648 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Erik Hirner 28.02.2007 Čajkovského 31, Trnava RUVZTO
00648/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Horváthová 27.03.2017 Smatanová 22/1197, 927 01 Šaľa RUVZGA
00649 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dušan Roško 19.03.2007 Streďanská 29/2617, Topoľčany RUVZTO
00649 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jaroslav Chromý 09.06.2005 Hviezdoslava 2169, Topoľčany RUVZTO
00649 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vladimír Candrák 26.04.2016 Preseľany 285 Preseľany , 285 RUVZTO
00649 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zdenka Szabová 27.03.2008 kráľa 1193, Partizánske RUVZTO
00649/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Lépesová 27.03.2017 925 02 Dolné Saliby č. 628 628, 925 02 Dolné Saliby RUVZGA
00650 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anna Candráková 27.04.2016 Preseľany 285 Preseľany , 285 RUVZTO
00650 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dominika Bobulová 29.04.2022 Streďanská 6/1530, Topoľčany RUVZTO
00650 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jaroslava Kmeťová 09.06.2005 Slobody 474, Ludanice RUVZTO
00650/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Takácsová 27.03.2017 Česká 28/1433, 924 01 Galanta RUVZGA